„BUILDER” LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000006088
Numer REGON: 271041167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294383/21/47]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDER” LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER SPÓŁKA JAWNA2001-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2001-04-06 do dziś
2. Adresulica TARNOGÓRSKA nr. domu 213 miejscowość GLIWICE kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2001-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19 MARCA 2001 R.2001-04-06 do dziś
223.05.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 62002-10-04 do dziś
329.07.2005 R. -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2005-10-10 do dziś
415.12.2009 R. ZMIENIONO: PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH ORAZ UCHWAŁY PODJĘTEJ W DNIU 9 MARCA 2001 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „BUILDER” S.C. LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER2010-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUILDER” SPÓŁKA CYWILNA LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER2010-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrzeUM GLIWICE II/1696/902010-02-01 do dziś
5. Numer REGON2710411672010-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2001-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAJDER2001-04-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY WSPÓLNIK Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ PRAWNOMAJĄTKOWYCH W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 PLN WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2001-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2001-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAJDER2001-04-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-31 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-31 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-05-31 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-05-31 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-05-31 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-31 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-31 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-31 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-31 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 18.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
6data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-17 do dziś
7data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
8data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-15 do dziś
9data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
10data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
11data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
12data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
13data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
14data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
15data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
16data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
17data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
18data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
19data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
20data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2010-04-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „BUILDER” S.C. LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER2010-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów