SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LAZUROWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000006022
Numer REGON: 006232786
Numer NIP: 5250007106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/62309/22/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006232786 NIP 52500071062011-03-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LAZUROWA”2001-04-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr. w rejestrze ARS 29102001-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BEMOWO miejscowość WARSZAWA2001-04-04 do dziś
2. Adresulica ROZŁOGI nr. domu 8 kod pocztowy 01-310 poczta WARSZAWA 83 2001-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111 WRZEŚNIA1995 R. PAR.1 PKT 5, PAR.9 PKT 2, PAR.17 PKT 1, PAR.21 PKT 1, PAR.24 PKT 1, PAR.38, PAR.41 PKT 6, PAR.46 PKT 2, PAR.47 PKT 4, PAR.49 PKT 1, PAR.51 PKT 6, PAR.51 PKT 19, PAR.54 PKT 2, PAR.58 PKT 7, PAR.58 PKT 8, PAR.60 PKT 2, PAR.63 PKT 1, PAR.63 PKT 2, PAR.63 PKT 3, PAR.63 PKT 4, PAR.65 PKT 1, PAR.65 PKT 2, PAR.70 PKT 2, PAR.73 PKT 1, PAR.78 PKT 1, PAR. 82 PKT 2.2001-04-04 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 11.01.2002 ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY2002-03-12 do dziś
32011.05.28, PARAGRAFY ZMIENIONE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73; PARAGRAFY DODANE: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 872012-05-14 do dziś
420.05.2016 R., USUNIĘCIE PKT 21 W § 41 STATUTU2016-07-14 do dziś
509.06.2017 R. - ZM.UST. 1 W PARAGRAFIE 482017-07-18 do dziś
67 WRZEŚNIA 2018 R., ZMIANA: §3, §4, §5 UST. 1,2,4, §14, §16 UST. 1, §33 UST. 1, §34, §35, §40 UST. 5, §74 UST. 2; DODANY ZOSTAJE: §23 UST. 4; UCHYLONY ZOSTAJE: §9 PKT. 3), §10, §84, §85.2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOLOTA2010-09-22 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-22 do dziś
21. NazwiskoGACA RICHTER2008-09-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LUCJAN2008-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-15 do dziś
31. NazwiskoSĘDZIAK2004-10-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-28 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 30.09.2003 R.2003-07-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-21 do dziś
51. NazwiskoHAAGMANN2003-04-25 do dziś
2. ImionaMARZENNA JOLANTA2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-20 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-20 do dziś
71. NazwiskoROBAK2001-07-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LAZUROWA”2001-07-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-07-03 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-04-04 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALISZ2020-12-15 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWSKI2018-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASINOWICZ2017-07-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGUSŁAW2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYŃSKI2017-07-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYSZTAK2018-09-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKLASZEWSKI2017-07-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDER LECH2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEK2018-10-18 do dziś
2. ImionaKONRAD MACIEJ2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUNOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STEFAN2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKA2020-12-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaJERZY2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-12-15 do dziś
2. ImionaBERNADETTA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKA2020-12-15 do dziś
2. ImionaEWA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADAMSKA2020-12-15 do dziś
2. ImionaHANNA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKA2020-12-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZUK2020-12-15 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZEWCZYK2021-01-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWOWEJ I STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW ZLECENIA (DO 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO), ZAWIERANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE (DO 150 TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO) ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, BANKAMI ORAZ DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH, SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.2021-01-11 do dziś
21. NazwiskoBENESZ2022-12-01 do dziś
2. ImionaEDYTA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWOWEJ I STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW ZLECENIA (DO 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO), ZAWIERANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE (DO 450 TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO) ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, BANKAMI ORAZ DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH, SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2022-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-05-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-14 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-05-14 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-05-14 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 data złożenia 30.03.20012002-03-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-27 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
6data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
7data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-06-29 do dziś
8data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
10data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
11data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
12data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
13data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
14data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
15data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
16data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
17data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
18data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
19data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
20data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
21data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
22data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
23data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-06-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-06-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów