SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000005994
Numer REGON: 000485569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/13358/22/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004855692001-04-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2001-04-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze 4342001-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2001-04-04 do dziś
2. Adresulica BRACI GIERYMSKICH nr. domu 1 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK 2001-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-29.01.1959 R. -ZMIANY ZAWARTE W UCHWALE NR 1/2001 Z DNIA 10.03.2001 R. TJ.: – W PAR. 83 UST.3 SKREŚLA SIĘ PKT.3, PKT.4 OTRZYMUJE NR 3, ZAŚ PKT.5 NR 4 -ZMIENIA SIĘ TREŚĆ UST.4 PAR. 83 -DODAJE SIĘ UST.5 PAR. 83 ZMIENIA SIE TREŚĆ PAR. 1102001-04-04 do dziś
228 CZERWCA 2003 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-09-30 do dziś
324 CZERWCA 2006 TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAWIERAJĄCY ZMIANY UCHWALONE UCHWAŁĄ NR 7/20062006-10-02 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R., UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-02-07 do dziś
514.06.2011 R. PAR. 4, PAR. 35, PAR. 37, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 51, PAR. 57, PAR. 90, PAR. 106, PAR. 110, PAR. 113, PAR. 116, PAR. 118, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 136 I PAR. 140 STATUTU2011-07-26 do dziś
608 CZERWCA 2013R. - PAR. 4 UST. 2 PKT. 8, PAR. 61(1), PAR. 61(2), PAR. 78 PKT 8, PAR. 80 UST. 2, PAR. 95, PAR. 99 I PAR. 1002013-08-20 do dziś
7W DNIU 12 CZERWCA 2015R. UCHWALONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: - PARAGRAFY ZMIENIONE: 38, 38(1), 38(2), 38(3), 39, 40 - PARAGRAFY SKREŚLONE: 146, 148, 149, 1502015-08-28 do dziś
826 MAJA 2018R. - JEDNOSTKI ZMIENIONE: PAR.1 UST.2, PAR.4 UST.2, PAR.8 UST.1, PAR.9 UST.1, PAR.11 UST.1, PAR.12 UST.1, PAR.12 UST.4, PAR.13 UST.7, PAR.14 UST.3, PAR.15 UST.1, PAR.17 UST.1, PAR.25, PAR.26, PAR.29 UST.1, PAR.29 UST.2, PAR.32 UST.1, PAR.32 UST.6, PAR.37 UST.1, PAR.37 UST.2, PAR.37 UST.4, PAR.37 UST.4(1), PAR.37 UST.6, PAR.38 UST.4, PAR.38(2) UST.2, PAR.40 UST.2, PAR.40 UST.4, PAR.40 UST.6, PAR.41, PAR.43 UST.3, PAR.47 UST.1, PAR.52 UST.2, PAR.60, PAR.61 UST.1, PAR.61 UST.5, PAR.61 UST.6, PAR.61 UST.7, PAR.61 UST.9, PAR.61(1), PAR.61(2) UST.1, PAR.61(2) UST.2, PAR.61(2) UST.3, PAR.74, PAR.78, PAR.79 UST.1, PAR.79 UST.2, PAR.79 UST.3, PAR.80 UST.1, PAR.80 UST.2, PAR.80 UST.3, PAR.84 UST.1, PAR.86, PAR.87, PAR.88 UST.1, PAR.88 UST.2, PAR.88 UST.3, PAR.91 UST.2, PAR.94 UST.7, PAR.99 UST.1, PAR.99 UST.2, PAR.100 UST.3, PAR.102, PAR.103, PAR.104, PAR.105, PAR.109 UST.1, PAR.109 UST.2, PAR.123, PAR.128 UST.1, PAR.128 UST.3, PAR.137 UST.3, PAR.140 UST.13, PAR.141 UST.1, PAR.143 UST.1, PAR.147 - JEDNOSTKI UCHYLONE: PAR.9 UST.2, PAR.10, PAR.13 UST.1, PAR.13 UST.2, PAR.13 UST.3, PAR.13 UST.4, PAR.13 UST.5, PAR.13 UST.6, PAR.13 UST.8, PAR.16, PAR.18, PAR.19, PAR.20, PAR.22, PAR.23, PAR.24, PAR.28 UST.4, PAR.62, PAR.63, PAR.64, PAR.65, PAR.66, PAR.67, PAR.68, PAR.70, PAR.71 UST.5, PAR.81, PAR.82 UST.1, PAR.82 UST.2, PAR.85, PAR.88 UST.4, PAR.88 UST.5, PAR.88 UST.6, PAR.89, PAR.101, PAR.107, PAR.111, PAR.112, PAR.122, PAR.132 UST.3, PAR.140 UST.5, PAR.140 UST.10, PAR.140 UST.12, PAR.145 - JEDNOSTKI DODANE: PAR.32 UST.2(1), PAR.36 UST.6, PAR.92 UST.4, PAR.92 UST.5, PAR.92 UST.6, PAR.109 UST.3, PAR.128 UST.4, PAR.130 UST.3 - TYTUŁY ZMIENIONE: 6.12018-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUPICZOJĆ KOWALEWSKA2022-09-02 do dziś
2. ImionaSYLWIA ANNA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D.S. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-02 do dziś
21. NazwiskoBUKOWSKA2015-04-07 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D.S. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-27 do dziś
31. NazwiskoBADZIĄG2008-09-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR PAWEŁ2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D.S. TECHNICZNYCH2022-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-27 do dziś
41. NazwiskoPLĄSKA2008-09-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-17 do dziś
51. NazwiskoMÓL2001-04-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-04-04 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-04-04 do dziś
71. NazwiskoBALOWSKI2001-04-04 do dziś
2. ImionaIGOR JERZY2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKIMOWICZ2020-07-03 do dziś
2. ImionaBOŻENA JADWIGA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJASZEK2019-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIO2016-07-29 do dziś
2. ImionaLUDWIKA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ2019-06-05 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2019-06-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA STANISŁAWA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICOREK2019-06-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2016-07-29 do dziś
2. ImionaBOHDAN2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTKIEWICZ2016-07-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA WACŁAWA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2016-07-29 do dziś
2. ImionaROMAN2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWINIENKO2016-07-29 do dziś
2. ImionaLESZEK2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKOWICZ STASIAK2016-07-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWAR2016-07-29 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2016-07-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-03-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-03-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-07 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-03-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. data złożenia 18.02.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2002-03-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 02.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-09-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
7data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-06-18 do dziś
8data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
9data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
10data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-09 do dziś
11data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-07-26 do dziś
12data złożenia 12.06.2012 okres ZA 2011 R.2012-06-28 do dziś
13data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
14data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
15data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
16data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
17data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
18data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
19data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
20data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
21data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
22data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-06-18 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-07-26 do dziś
7ZA 2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-06-18 do dziś
401.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-08-09 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-07-26 do dziś
8ZA 2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-06-18 do dziś
401.01.2007 DO 31.12.20072008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-08-09 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-07-26 do dziś
8ZA 2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2002-03-04 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2002-03-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów