FIRMA HANDLOWA „BSP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000005784
Numer REGON: 930307603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/11816/23/624]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP9303076032001-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BSP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr. w rejestrze 57682001-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-04-04 do dziś
2. Adresulica PABIANICKA nr. domu 94/96 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 93-548 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11/. 01 LUTEGO 1992R.NOTARIUSZ JANINA ZAPOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.SĄDOWA 1,REP. A NR 897/92. 2/. ZMIENIONO PAR 6,11 I 16 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19 LUTEGO 2001R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL,KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,UL.ŻWIRKI 19,REP.A NR 813/2001.2001-04-04 do dziś
229 MARCA 2001 R.,KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL.ŻWIRKI 19, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL , REPERTORIUM A NR 1993/2001,ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 7, AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2001-08-09 do dziś
321.10.2009 R., REP. A NR 10868/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 62009-11-30 do dziś
415.10.2018 R. REP. A NR 6332/2018 NOTARIUSZ M.Z. KRÓL Z KN W ŁODZI- ZMIENIONO § 12.2019-01-18 do dziś
519.08.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, REPERTORIUM A NR 5600/2020, ZMIANA W § 6 UST.1 DODANO PUNKT 40 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-06 do dziś
613.05.2022, REP A 5036/2022 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCEALRIA NOTARIALNA W ŁODZI W § 6 UST. 1 DODANO PUNKT 41, ZMIENIONO § 12 UST.1 ORAZ § 12 UST. 62022-10-04 do dziś
706.04.2023R., REP A 2928/2023, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCEALRIA NOTARIALNA W ŁODZI , W § 13 DODANO UST. 3.2023-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWIERCZYŃSKA BŁOCH2004-02-24 do dziś
2. ImionaHALINA2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 383 UDZIAŁY ; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 212.565,00 ZŁ2001-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOCH2001-04-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 383 UDZIAŁY ; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 212.565,00 ZŁ2001-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego425130,002001-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport163270,00 PLN2001-04-04 do dziś
2147630,00 PLN2001-08-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ NASTĘPUJĄCE: A. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ OŚWIADCZENIA SKŁADANEGO W IMIENIU SPÓŁKI. B. JEŚLI PRZEDMIOTEM OŚWIADCZENIA, SKŁADANEGO W IMIENIU SPÓŁKI, NIE JEST CZYNNOŚĆ PRAWNA, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRYM NIE ZOSTAŁA POWIERZONA FUNKCJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. C. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRYM NIE ZOSTAŁA POWIERZONA FUNKCJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, JEŚLI PRZEDMIOTEM OŚWIADCZENIA, SKŁADANEGO W IMIENIU SPÓŁKI JEST CZYNNOŚĆ PRAWNA, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWIERCZYŃSKA BŁOCH2019-01-18 do dziś
2. ImionaHALINA CELINA2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOWIERZA2012-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2012-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-02-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2001-08-09 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-23 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-02-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
601.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
801.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-08-23 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-16 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU BSP S.A, PREZ SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA BSP SP Z O.O., BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZMIANY JEJ UMOWY SPÓLKI, JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NZW Z DNIA 02.03.2020 R REP. A NR. 881/2020 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2020-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów