FIRMA HANDLOWA „ELIPSA” W.SZOJA, M.ŚWIECA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-27 godz. 12:40:39
Numer KRS: 0000005746
Numer REGON: 831211848
Numer NIP: 8652247340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[RDF/473562/23/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ELIPSA” W. SZOJA, M. ŚWIECA SPÓŁKA JAWNA2001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość ZARZECZE2001-04-09 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr. domu 27 miejscowość ZARZECZE kod pocztowy 37-400 poczta NISKO kraj POLSKA 2001-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2001 R.-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-09 do dziś
2ANEKS NR 1/2009 Z DNIA 15.12.2009 R. ZMIENIONO PAR. 42010-01-18 do dziś
323.04.2015 R. - ZMIANA PAR.10 I PAR.13 UMOWY 21.05.2015 R. - ZMIANA PAR.1 UMOWY2015-06-03 do dziś
4ANEKS NR 1/2017 Z DNIA 29.06.2017 R. ZMIENIONO PAR.42017-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOJA2001-04-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECA2001-04-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W GRANICACH UPRAWNIAJĄCYCH GO DO PROWADZENIA JEJ SPRAW2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOJA2001-04-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECA2001-04-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-18 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-18 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-07-28 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-07-28 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2017-07-28 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 21.04.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 21.04.2001 -31.12.20012003-06-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 20.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-05-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-06 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 2005 R.2006-05-22 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres 2006 R.2007-05-09 do dziś
7data złożenia 29.04.2008 okres 2007 R.2008-05-12 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 2008 R.2009-06-08 do dziś
9data złożenia 30.03.2010 okres 2009 R.2010-04-06 do dziś
10data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
11data złożenia 13.04.2012 okres 20112012-04-17 do dziś
12data złożenia 28.03.2013 okres 2012 R.2013-05-06 do dziś
13data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
14data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
15data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
16data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
17data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
18data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
19data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
20data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
21data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
22data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-22 do dziś
22006 R.2007-05-09 do dziś
32007 R.2008-05-12 do dziś
42008 R.2009-06-08 do dziś
52009 R.2010-04-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-23 do dziś
720112012-04-17 do dziś
82012 R.2013-05-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów