FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CZARMET” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF CZARNIGA, MICHAŁ CZARNIGA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000005680
Numer REGON: 850002541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519496/23/966]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP8500025412001-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CZARMET” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF CZARNIGA, MICHAŁ CZARNIGA2001-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-04-02 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr. domu 11 miejscowość TARNÓW kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2001-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CZARMET” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF CZARNIGA, MICHAŁ CZARNIGA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU2015-10-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2015-10-01 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 28 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2015-10-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.04.1991R -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, ZMIANY:ANEKS NR 1 -22.05.1995,ANEKS NR 2 -27.03.1996, ANEKS NR 3 -14.05.1996, ANEKS NR 4 -10.09.1996, ANEKS NR 5 -22.01.1997, ANEKS NR 6 -30.01.1998, ANEKS NR 7 -27.01.1999, ANEKS NR 8 -22.07.1999, ANEKS NR 9 -02.03.2000, ANEKS NR 10 -30.01.2001, ANEKS NR 11 -05.03.2001, 23.03.2001R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-02 do dziś
2W DNIU 15.11.2002 R. WSPÓLNICY ZAWARLI ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI KTÓRYM ROZSZERZYLI PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NADAJĄC § 2 UMOWY SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE2002-12-04 do dziś
306.03.2009 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DODANO NOWY § 12 (1)2009-04-16 do dziś
430.04.2009 R. ZMIANA UMOWY SPÓLKI ZMIENIONE JEDNOSTKI PREAMBUŁA § 1, § 3, § 4, § 8, ZMIANA NUMERACJI POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH OD § 12-16.2009-06-24 do dziś
501.09.2013 R. ZMIANA §82013-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA2001-04-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-02 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA JABŁOŃSKA2021-11-15 do dziś
2. ImionaMARZENA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA2009-06-24 do dziś
2. ImionaDAGMARA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA2001-04-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA JABŁOŃSKA2021-11-15 do dziś
2. ImionaMARZENA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIGA2009-06-24 do dziś
2. ImionaDAGMARA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-04-02 do dziś
252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA: MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYPOSAŻENIA SANITARNEGO, WYROBÓW HUTNICZYCH I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-04-02 do dziś
360 24 B USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NA MIEJSCE PRZEWOZU WSKAZANE PRZEZ KLIENTA2001-04-02 do dziś
451 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-12-04 do dziś
551 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-12-04 do dziś
650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-12-04 do dziś
751 70 B SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 15.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20012002-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-06-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-03 do dziś
5data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 R DO 31.12.2006 R2007-07-02 do dziś
6data złożenia 12.07.2008 okres 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R2008-07-29 do dziś
7data złożenia 18.05.2009 okres 2008 R.2009-06-24 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R DO 31.12.2009 R2010-07-27 do dziś
9data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
10data złożenia 16.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
11data złożenia 24.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
12data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 02.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
15data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
16data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
20data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
21data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R DO 31.12.2006 R2007-07-02 do dziś
201.01.2007 R DO 31.12.2007 R2008-07-29 do dziś
32008 R.2009-06-24 do dziś
401.01.2009 R DO 31.12.2009 R2010-07-27 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
122005 R.2006-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów