„EXKOL” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG HANDLOWYCH SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH SZAWŁOWSKI I SPÓŁKA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000005635
Numer REGON: 930503037
Numer NIP: 8990200706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/39233/20/30]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930503037 NIP 89902007062015-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXKOL” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG HANDLOWYCH SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH SZAWŁOWSKI I SPÓŁKA2001-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KWIDZYŃSKA nr domu 4 BUD.23 kod pocztowy 51-416 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.01.2001 R.2001-04-02 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 29.08.2001 R. ZMIENIONO PAR. 5 I PAR. 7.1 -USUNIĘTO PAR. 8.32002-01-11 do dziś
301.01.2004 R., ZMIANA §3.2; §5; §7.1.2003-12-15 do dziś
45.11.2006 R. ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: -PAR. 5 -PAR. 7.12007-01-05 do dziś
518.01.2008 R. ZMIANA PAR. 5 ORAZ PAR. 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2008-03-05 do dziś
611.12.2008 R. ANEKS NR 7, ZMINA PAR. 5 ORAZ PAR. 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI. 17.12.2008 R. ANEKS NR 8, ZMINA PAR. 5 ORAZ PAR. 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-12 do dziś
711.02.2015 R. - ZMIANA §2 UST.2, §3 UST.2, §5, §7 UST.1, §14 UST.2, §14 UST.4, §202015-03-10 do dziś
801.01.2017 R. ZMIANA §7 UST.12017-02-10 do dziś
9NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA 30.12.2017 R. ZMIANA OD DNIA 01.01.2018 R., § 7 UST. 1 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ DNIA 15.01.2001 R.2018-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.01.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EXKOL” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG HANDLOWYCH S.C.2001-04-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-02 do dziś
3. Numer w rejestrze342312001-04-02 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaWOJCIECH2001-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-02-12 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWŁOWSKA2009-02-12 do dziś
2. ImionaMARTYNA ALEKSANDRA2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALOWSKI2015-03-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2015-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWŁOWSKI2002-01-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWŁOWSKA2018-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWŁOWSKI2001-04-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALOWSKI2015-03-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2015-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWŁOWSKA2009-02-12 do dziś
2. ImionaMARTYNA ALEKSANDRA2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-05-25 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-25 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-25 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-05-25 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-05-25 do dziś
742 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 02.04.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 02.04.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 22.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
7data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
8data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-22 do dziś
9data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
10data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
11data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
12data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
13data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
15data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
16data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
17data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-03 do dziś
18data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-22 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów