„GR-OPTYMIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000005579
Numer REGON: 016079414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-01
Sygnatura akt[RDF/417625/22/962]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016079414 NIP 11321687542007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GR-OPTYMIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr. w rejestrze 577382001-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAMIENIECKA nr domu 54 nr lokalu 13 kod pocztowy 04-158 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.08.1999R. NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TAMKA 37, REP. A NR 7672/99, ZMIANA PARAGRAFU 6 AKTEM NOTARIALNYM W DN. 19-01-2000R., REP. A NR 548/20012001-04-05 do dziś
223.08.2002, REP. A NR 4520/2002, NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA, 04-052 WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 13 DOKONANO ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR. 9 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE I W PAR. 16 ZASTĄPIONO SŁOWA „KODEKSU HANDLOWEGO” SŁOWAMI „KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH”2002-09-27 do dziś
320.12.2002 R., REP. A NR 7527/2002, NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, 04-052 WARSZAWA, UL. GRENADIERÓW 13, ZMIANA: § 1 I § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2003-01-23 do dziś
430.06.2004 R. -AKT NOTARIALNY REP. A NR 5650/2004, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. KONSTYTUCJI 4 M. 39, ZMIANA § § : 6, 7, 8, UMOWY SPÓŁKI; TEKST JEDNOLITY2004-12-22 do dziś
514.04.2005 R. -HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -2614/2005 ZMIANIONO §§ 1, 6, 8, 9, 16.2005-07-12 do dziś
6ZMIANA § § 6, 7, 8; TEKST JEDNOLITY Z DN. 29.12.2009 -NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. 15261/20092010-07-02 do dziś
701.04.2016 R., REP. A NR 1503/2016, RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 1/2016 Z DN. 01.04.2016 R. - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW NR 6, 9, 13, DODANIE PARAGRAFU 16, ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO NUMERU PARAGRAFU 16 NA NUMER 17 UCHWAŁA NR 2/2016 Z DN. 01.04.2016 R. - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGLAS2020-02-18 do dziś
2. ImionaJAN2020-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.800 ZŁOTYCH2020-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGLAS2001-04-05 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2001-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-22 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-22 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-22 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-22 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-01-22 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-01-22 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-22 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-22 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 22.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022005-04-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-12 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 20052006-07-07 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 03.04.2008 okres 20072008-04-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
11data złożenia 30.06.2013 okres 20122013-07-25 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
18data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
19data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
20data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-07 do dziś
220062007-07-12 do dziś
320072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
820122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-07-07 do dziś
220062007-07-12 do dziś
320072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
820122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów