PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000005510
Numer REGON: 004839691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2015-06-19
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/9545/15/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0048396912001-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 53062001-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2009-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica GRODOWA nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2009-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.1990 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GRODZISKU WLKP., REP. A 2916/1990, ZM. PAR. 2 I 11 ORAZ 08.01.2001 K.N. W KÓRNIKU J. JAŚKOWIAK, REP. A 60/2001, ZM. PAR. 8.2001-04-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.07.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ SAMORZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH UL. WIECZORKA 14/3, REP. A NR 6240/2009 ZMIENIONO § 1, § 2 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 25 WYSOKOŚĆ: 12.5002001-04-02 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 25 WYSOKOŚĆ: 12.5002001-04-02 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 25 WYSOKOŚĆ: 12.5002001-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-02 do dziś
4
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2001-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 25 WYSOKOŚĆ: 12.5002001-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-04-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILISZEK2009-09-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ALEKSANDER2009-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ2009-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-09-08 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-09-08 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-09-08 do dziś
446 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-09-08 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-09-08 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-08 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-09-08 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-09-08 do dziś
946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-09-08 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-08 do dziś
1149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-09-08 do dziś
1249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-09-08 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-09-08 do dziś
1458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-09-08 do dziś
1558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-09-08 do dziś
1658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-09-08 do dziś
1758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-09-08 do dziś
1864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-08 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-08 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-08 do dziś
2173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-08 do dziś
2273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-09-08 do dziś
2373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-09-08 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-08 do dziś
2505 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2009-09-08 do dziś
2605 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-09-08 do dziś
2708 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-09-08 do dziś
2808 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-09-08 do dziś
2908 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2009-09-08 do dziś
3008 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2009-09-08 do dziś
3108 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2009-09-08 do dziś
3208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-08 do dziś
3309 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-09-08 do dziś
3409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-09-08 do dziś
3516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-09-08 do dziś
3616 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-09-08 do dziś
3716 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2009-09-08 do dziś
3816 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-09-08 do dziś
3916 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-09-08 do dziś
4016 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-09-08 do dziś
4118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-09-08 do dziś
4218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-09-08 do dziś
4318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-09-08 do dziś
4418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-09-08 do dziś
4518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-09-08 do dziś
4619 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU2009-09-08 do dziś
4719 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-09-08 do dziś
4820 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2009-09-08 do dziś
4920 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2009-09-08 do dziś
5020 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2009-09-08 do dziś
5120 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2009-09-08 do dziś
5220 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2009-09-08 do dziś
5320 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2009-09-08 do dziś
5420 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2009-09-08 do dziś
5520 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2009-09-08 do dziś
5620 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2009-09-08 do dziś
5720 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2009-09-08 do dziś
5820 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-09-08 do dziś
5920 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH2009-09-08 do dziś
6020 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2009-09-08 do dziś
6120 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2009-09-08 do dziś
6220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-08 do dziś
6320 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2009-09-08 do dziś
6422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-09-08 do dziś
6522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-09-08 do dziś
6622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-09-08 do dziś
6722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-09-08 do dziś
6823 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2009-09-08 do dziś
6923 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-09-08 do dziś
7023 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2009-09-08 do dziś
7123 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2009-09-08 do dziś
7223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-09-08 do dziś
7323 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-09-08 do dziś
7423 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-09-08 do dziś
7523 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-09-08 do dziś
7623 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2009-09-08 do dziś
7723 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2009-09-08 do dziś
7823 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-08 do dziś
7938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-09-08 do dziś
8038 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-09-08 do dziś
8138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-09-08 do dziś
8238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-09-08 do dziś
8338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-09-08 do dziś
8438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-09-08 do dziś
8539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-09-08 do dziś
8641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-09-08 do dziś
8741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-09-08 do dziś
8843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-08 do dziś
8943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-08 do dziś
9043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-09-08 do dziś
9143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-08 do dziś
9243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-09-08 do dziś
9343 31 Z TYNKOWANIE2009-09-08 do dziś
9443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-09-08 do dziś
9543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-09-08 do dziś
9643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-09-08 do dziś
9743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-08 do dziś
9843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-09-08 do dziś
9943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-08 do dziś
10046 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2009-09-08 do dziś
10146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-08 do dziś
10246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-09-08 do dziś
10346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-09-08 do dziś
10446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-09-08 do dziś
10546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-09-08 do dziś
10646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-09-08 do dziś
10746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-09-08 do dziś
10846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-09-08 do dziś
10946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-09-08 do dziś
11046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-09-08 do dziś
11146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-04-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
6data złożenia 31.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-04-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-10 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów