FIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000005489
Numer REGON: 190783368
Numer NIP: 5890008072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489258/23/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP1907833682002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI, JANUSZ SKAWIŃSKI2001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość CHWASZCZYNO2017-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CHWASZCZYNO ulica UL. OLIWSKA nr domu 72 kod pocztowy 80-209 poczta CHWASZCZYNO kraj POLSKA 2017-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI -ODDZIAŁ2002-01-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość CHWASZCZYNO2002-01-31 do dziś
3. Adresulica OLIWSKA nr domu 72 miejscowość CHWASZCZYNO kod pocztowy 80-209 poczta CHWASZCZYNO 2002-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.03.20012001-04-09 do dziś
221.12.2002 R.2003-01-02 do dziś
307.03.2011 R. ZMIENIONO PAR. 2 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-04-20 do dziś
401-03-2023 R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2023-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE PAR. 4 ART. 26 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA CYWILNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI2001-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-09 do dziś
3. Numer w rejestrzeHU-92/1882001-04-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY ŻUKOWO2001-04-09 do dziś
5. Numer REGON1907833682001-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaMAREK2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIŃSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIŃSKA2003-01-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2003-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERSKA2003-01-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MAŁGORZATA2003-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPEŁNA REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIŃSKA2003-01-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2003-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERSKA2003-01-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MAŁGORZATA2003-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaMAREK2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIŃSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-20 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-20 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-20 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-20 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-04-20 do dziś
622 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-20 do dziś
723 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-04-20 do dziś
824 PRODUKCJA METALI2011-04-20 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-20 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-12-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 04.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-01 do dziś
3data złożenia 07.03.2007 okres 01.01.2004-31.12.20042007-04-12 do dziś
4data złożenia 07.03.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-04-12 do dziś
5data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-10 do dziś
6data złożenia 14.01.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-02-18 do dziś
7data złożenia 14.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-18 do dziś
8data złożenia 27.01.2012 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092012-01-31 do dziś
9data złożenia 27.01.2012 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102012-01-31 do dziś
10data złożenia 18.12.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112013-01-23 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
16data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
17data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
18data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20data złożenia 22.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042007-04-12 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-04-12 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-09-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-02-18 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-02-18 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092012-01-31 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102012-01-31 do dziś
801.01.2011 DO 31.12.20112013-01-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów