„ARTEMIX KONTRAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000005410
Numer REGON: 812342373
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359192/21/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123423732002-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEMIX KONTRAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 27 kod pocztowy 70-497 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 28.03.2001R. PRZED NOTARIUSZ HELENĄ POSYNIAK W KN W SZCZECINIE, REP. A NR 1964/2000R.2001-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIGÓRA2001-03-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2017-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JAST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIGÓRA2001-03-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA URZĄDZEŃ I APARATURY ELEKTRYCZNEJ2001-03-29 do dziś
274 84 ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH2001-03-29 do dziś
332 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2001-03-29 do dziś
445 BUDOWNICTWO2001-03-29 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-03-29 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI2001-03-29 do dziś
760 2 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU LĄDOWEGO ZA WYJĄTKIEM TRANSPORTU KOLEJOWEGO2001-03-29 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-03-29 do dziś
974 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2001-03-29 do dziś
1074 40 REKLAMA2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
5data złożenia 13.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-02 do dziś
7data złożenia 17.02.2010 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062010-03-01 do dziś
8data złożenia 17.02.2010 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-03-01 do dziś
9data złożenia 16.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-02 do dziś
11data złożenia 27.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-01 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
13data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
14data złożenia 18.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-25 do dziś
15data złożenia 18.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
17data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-27 do dziś
18data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-02 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062010-03-01 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-03-01 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-02 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-27 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-02 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062010-03-01 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072010-03-01 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-02 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów