APTEKI PUCKIE ALEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000005390
Numer REGON: 003114129
Numer NIP: 5870200990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504092/23/694]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKI PUCKIE” SPÓŁKA JAWNA MGR R. SPRYSZYŃSKA, MGR R. JARONI I M. JARONI – ZACHAROW2001-03-29 do dziś
APTEKI PUCKIE ALEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2008-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość PUCK2001-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PUCK ulica PL. STARY RYNEK nr domu 12 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2018-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEKI PUCKIE” SPÓŁKA JAWNA MGR R. SPRYSZYŃSKA, MGR R. JARONI I MGR M. JARONI – ZACHAROW – ODDZIAŁ W PUCKU2001-03-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.03.2001 R.2001-03-29 do dziś
2DNIA 15 LISTOPADA 2007 ROKU DO PAR. 9 SPÓLKI DODANO UST. 2 DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU ZMIENIONO PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI DNIA 25 LUTEGO 2008 ROKU ZMIENIONO PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU ZMIENIONO PAR. 6, WYKREŚLONO PAR. 5 I 7, DODANO PAR. 6 UST. 2, ZMIENIONO NUMERACJĘ2008-04-07 do dziś
3DNIA 17 MARCA 2008 ROKU ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2008-06-12 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 R., ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW PODJĘTĄ W DNIU 8 KWIETNIA 2010 R., ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR. 42010-04-27 do dziś
512.09.2016R, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKI PUCKIE ALEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA; DO PAR.5 UMOWY DODANO PKT 3, DODANO PAR.5A, ZMIENIONO PAR.6 UMOWY SPÓŁKI2016-12-08 do dziś
6UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.11.2017R., DO § 5 UMOWY DODANO PKT 4.2018-02-22 do dziś
7UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.07.2018R., ZMIENIONO PKT 3 W § 5 UMOWY2018-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALEXIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801442832008-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000270254 2008-04-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922016-12-08 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2016-12-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0157788252018-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000169558 2018-11-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA2001-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0157788252018-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000169558 2018-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-27 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-27 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-27 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-27 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-27 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-27 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 29.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 29.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 29.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 29.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2006-01-09 do dziś
2data złożenia 15.02.2006 okres 2005 R.2006-03-29 do dziś
3data złożenia 12.04.2007 okres ZA 2006 ROK2007-05-08 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
6data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
8data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
9data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
13data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
18data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2006-01-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2006-01-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2006-01-09 do dziś
42005 R.2006-03-29 do dziś
5ZA 2006 ROK2007-05-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów