A & B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-21 godz. 06:08:55
Numer KRS: 0000005219
Numer REGON: 017265171
Numer NIP: 5321771583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-02-09
Sygnatura akt[RDF/580111/24/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017265171 NIP 53217715832007-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2001-03-30 do dziś
2. Adresulica MAJOWA nr. domu 204 miejscowość OTWOCK kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2001-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2001R. SPORZĄDZONY W KN P.SOROKI I M.KĘDZIERSKIEJ W WARSZAWIE REP.A-2150/20012001-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKI2001-03-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2001-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKA2001-03-30 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2001-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKI2001-03-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2001-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKA2001-03-30 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ2001-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKI2001-03-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMSICKI2001-03-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-03-30 do dziś
252 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-03-30 do dziś
352 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-03-30 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-03-30 do dziś
551 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-03-30 do dziś
651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-03-30 do dziś
752 12 ZPOZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-03-30 do dziś
851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-03-30 do dziś
974 20 ADZIAŁALNOŚĆ WZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-03-30 do dziś
1045 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2001-03-30 do dziś
1145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA IWENTYLACYJNYCH2001-03-30 do dziś
1245 33 CWYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.04.2001-31.12.2001 data złożenia 07.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.122004 data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20.04.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-03-17 do dziś
2data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
3data złożenia 02.05.2007 okres 2006 ROK2007-05-18 do dziś
4data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
5data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
6data złożenia 09.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
7data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-03-25 do dziś
8data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
9data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-22 do dziś
10data złożenia 24.01.2014 okres 01.01.2013 - 31.12.20132014-01-31 do dziś
11data złożenia 18.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
12data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-03 do dziś
13data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-10 do dziś
14data złożenia 26.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
15data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
16data złożenia 03.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
17data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
18data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
19data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-15 do dziś
20data złożenia 09.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
22006 ROK2007-05-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-03-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-02-22 do dziś
901.01.2013 - 31.12.20132014-01-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-15 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-05-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-01 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-03-25 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-02-22 do dziś
801.01.2013 - 31.12.20132014-01-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów