FIRMA HANDLOWA DUCAT HENRYK GOSZCZYŃSKI I DOMINIK GOSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000004871
Numer REGON: 250465314
Numer NIP: 6181005109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587788/24/199]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2504653142004-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DUCAT HENRYK GOSZCZYŃSKI I DOMINIK GOSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2003-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2024-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA nr domu 209-211 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2024-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15 GRUDZIEŃ 1994 R.2001-03-28 do dziś
2ANEKS Z DNIA 07.08.2003 R. -DOT. ZWIĘKSZENIA WKŁADÓW (§ 3) -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.12.2003 R. DOT. WSTĄPIENIA NOWEGO WSPÓLNIKA I ZWIĄZANE Z TYM WNIESIENIE WKŁADU (§ 3), DODANIE § 7 B -WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 03.12.2003 R. PRZEZ WSPÓLNIKA ARTURA JAKUBOWSKIEGO UCHWAŁA POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.12.2003 R. O DALSZYM TRWANIU SPÓŁKI ANEKS Z DNIA 11.12.2003 R. O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI (§ 1)2003-12-22 do dziś
3ANEKSEM NR 9 Z DNIA 24.09.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-16 do dziś
4ANEKSEM NR 10 Z DNIA 10.09.2009 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-14 do dziś
5ANEKSEM NR 11 I 12 Z DNIA 02.11.2012 R. ZMIENIONO WSTĘP ORAZ TREŚĆ § 2 UMOWY SPÓŁKI2012-11-21 do dziś
626.02.2015R. - ZMIENIONO §1 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-26 do dziś
710.08.2018 R., ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI; 01.09.2023 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2024-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2001-03-28 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2001-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-28 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2003-12-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK HENRYK2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2003-12-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK HENRYK2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2001-03-28 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2001-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-26 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-26 do dziś
349 41 Z USŁUGI TRANSPORTOWE2015-03-26 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 24.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-07 do dziś
5data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
7data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-15 do dziś
8data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
9data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
10data złożenia 05.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-13 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
12data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
14data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
15data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
17data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
19data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
20data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
21data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów