HIGIENA-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000004806
Numer REGON: 430853451
Numer NIP: 7171390945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-10
Sygnatura akt[RDF/346054/21/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430853451 NIP 71713909452010-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGIENA-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr. w rejestrze 39742001-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2010-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica HRYNIEWICZA nr domu 3A kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2010-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@PRALNIAHIGIENA.PL2018-04-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PRALNIAHIGIENA.PL2018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.1997R KN W OPOLU LUBELSKIM REP.A.NR 2490/97 NOTARIUSZ ZBIGNIEW GOŁOFIT O0.03.2001 KN BEATA SŁOWIKOWSKA REP.A.NR 726/01 ZMIENIONO PARAGRAF NR 7 UMOWY SPÓŁKI.PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2001-03-26 do dziś
212.11.2008 R., REP. A NR 6321/2008, ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ MRÓZ-KANCELARIA NOTARIALNA BEATA SŁOWIKOWSKA, UL. CHOPINA 17/4 LUBLIN, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;2008-11-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2010 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, UL. KRÓTKA 3/5 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ ŚLADKOWSKĄ-SZŁAPA, REP. A.NR 9898/2010 -ZMIANA TREŚCI § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-12 do dziś
425.04.2018 R. NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 3/5, 20-077 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 2419/2018 - W §7 DODANO PKT 15.2018-04-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 3428/2018 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY ŚLADKOWSKIEJ-SZŁAPY W LUBLINIE ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 3424/2018 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY ŚLADKOWSKIEJ-SZŁAPY W LUBLINIE. W/W AKTAMI NOTARIALNYMI ZMIENIONO: § 8 ZDANIE 1, § 9, § 30 ORAZ § 41 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHYLONO CAŁY § 10 UMOWY SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
630 STYCZNIA 2020 R., UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ANNA SLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 675/2020. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2001-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2020-03-04 do dziś
2. ImionaHELENA ZOFIA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW PO 1250 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6250,00 ZŁ2020-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego56250,00 ZŁ2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM – PREZES LUB PROKURENT PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM2001-03-26 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZ2001-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOPACZ2012-06-11 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-06-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-11-13 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-11-13 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-11-13 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-11-13 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-11-13 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-11-13 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-11-13 do dziś
896 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2018-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-02-10 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003. R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003. R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-21 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
7data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 11.06.2010 okres 2008 I 2009 ROK2010-07-12 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2012-06-11 do dziś
10data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-18 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
42008 I 2009 ROK2010-07-12 do dziś
501.01.2010-31.12.2010 R.2012-06-11 do dziś
601.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003. R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-01 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
62008 I 2009 ROK2010-07-12 do dziś
701.01.2010-31.12.2010 R.2012-06-11 do dziś
801.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI DELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NUMER REGON 431236559 PRZEZ SPÓŁKĘ HIGIENA-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIGIENA-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów