FIRMA BUDOWLANA „REM-BUD-I” BRONISŁAW DRĄG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000004760
Numer REGON: 830215502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/9017/23/778]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA REM-BUD-I BRONISŁAW DRĄG – JAN PISKOROWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-03-27 do dziś
FIRMA BUDOWLANA „REM-BUD-I” BRONISŁAW DRĄG SPÓŁKA JAWNA2008-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2001-03-27 do dziś
2. Adresulica AL. JANA PAWŁA II nr. domu 60B miejscowość STALOWA WOLA kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2001-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 01.03.1995 R. ANEKS NR 1 Z 05.04.1995 R. ANEKS NR 2 Z 08.03.2001 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 01.03.2001 R.2001-03-27 do dziś
201.02.2004 R. ZMIENIONO PAR. NR 2 PKT 1.2004-05-14 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 2.06.2008 R-UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW NR 1/VI/2008 Z DNIA 02.06.2008 R ZMIANA: § 1 UST. 2, § 2 UST. 1, § 4, § 5, § 7 UST. 2, DODANO: W § 1 UST. 5, W § 3 UST. 1 LITERĘ C, § 9A, § 9B.2008-06-09 do dziś
428.04.2023 R., ZMIANA: WSTĘP, § 3, § 4, § 5, § 7, § 9, § 9A, § 9B2023-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-03-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI Z 08.03.2001 R. DECYZJA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ REM-BUD-I.2001-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANA REM-BUD-I S.C.2001-03-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-03-27 do dziś
3. Numer w rejestrze164/19952001-03-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄG2001-03-27 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2001-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-27 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄG2008-06-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2008-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA.2008-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄG2008-06-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2008-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄG2001-03-27 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2001-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-06-09 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-06-09 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-06-09 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-09 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-09 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-06-09 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-06-09 do dziś
825 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-09 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 I 2002 R. data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 I 2002 R.2003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 12.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-13 do dziś
4data złożenia 30.05.2006 okres 2005 ROK2006-07-04 do dziś
5data złożenia 30.04.2007 okres 2006 R.2007-07-20 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
7data złożenia 13.05.2009 okres 2008 R.2009-05-29 do dziś
8data złożenia 22.03.2010 okres 2009 R.2010-04-29 do dziś
9data złożenia 06.04.2011 okres 2010 R.2011-05-23 do dziś
10data złożenia 26.04.2012 okres 2011 ROK2012-06-21 do dziś
11data złożenia 08.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
12data złożenia 11.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13data złożenia 20.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
14data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
15data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
16data złożenia 04.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
17data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
18data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
19data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
20data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
21data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-04 do dziś
22006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
42008 R.2009-05-29 do dziś
52009 R.2010-04-29 do dziś
62010 R.2011-05-23 do dziś
72011 ROK2012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów