„ARTI-TEXTILL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000004460
Numer REGON: 472868170
Numer NIP: 7282390167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24422/21/151]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP4728681702006-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTI-TEXTILL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina TUSZYN miejscowość TUSZYN2001-03-26 do dziś
2. Adresulica CHŁOPICKIEGO nr. domu 12 miejscowość TUSZYN kod pocztowy 95-080 poczta TUSZYN kraj POLSKA 2001-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2001 ROKU, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL. KOŚCIUSZKI NR 80/82, REP. A NR 430/2001.2001-03-26 do dziś
201.03.2007 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1211/2007-ZMIANA TREŚCI § 5, § 6, § 8, § 9, § 15 UMOWY SPÓŁKI2007-05-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2009 R, REP. A NR 2430/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-07-30 do dziś
403.09.2013 R., NOTARIUSZ A.GRUSZKA, KN W TUSZYNIE REP. A NR 3659/2013 - ZMIANA § 6 I 8 UMOWY;2013-09-26 do dziś
530.06.2015R., REPERTORIUM A NR 2790/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW 6 I 8 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILINÇ2018-10-05 do dziś
2. ImionaVELAT2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855000,00 ZŁ2021-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego855000,00 ZŁ2016-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILINÇ2018-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
22. ImionaVELAT2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILINC2003-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCALAN2010-06-08 do dziś
2. ImionaMUSTAFA2010-06-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-06-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2009-07-30 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-07-30 do dziś
396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-07-30 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-02-26 do dziś
247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-26 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-02-26 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-02-26 do dziś
577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-26 do dziś
649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
2data złożenia 20.03.2006 okres 26.03.2001 -31.12.20012006-03-24 do dziś
3data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2002 -31.12.20022006-03-24 do dziś
4data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
6data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-30 do dziś
9data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
10data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
12data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
14data złożenia 20.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
17data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
226.03.2001 -31.12.20012006-03-24 do dziś
301.01.2002 -31.12.20022006-03-24 do dziś
401.01.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
801.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-30 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-03-24 do dziś
226.03.2001 -31.12.20012006-03-24 do dziś
301.01.2002 -31.12.20022006-03-24 do dziś
401.01.2003 -31.12.20032006-03-24 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
801.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-30 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-04-19 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów