HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000004339
Numer REGON: 971291014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu74Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[RDF/361364/21/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP9712910142001-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr. w rejestrze 35872001-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2001-03-23 do dziś
2. Adresulica AL.ZJEDNOCZENIA nr. domu 118 A miejscowość ZIELONA GÓRA kod pocztowy 65-120 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2001-03-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHERTZ@HERTZSYSTEMS.COM2014-10-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HERTZSYSTEMS.COM2014-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z 8.08.2000, KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN ŚMIAŁEK NR REPERTORIUM A 3270/2000 ZMIANA UMOWY: 9.03.2001 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA A.HAŃSKA NR REPERTORIUM A 1593/2001 ZMIENIONO PAR. 8.1 ORAZ PAR. 17, PAR. 202001-03-23 do dziś
2-25.07.2001 R. NOTARIUSZ KATARZYNA A. HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 4917/2001 -ZMIANA PARAGRAFÓW:7, 15, 19, 25, USUNIĘTO PARAGRAF 16. -05.10.2001 R. NOTARIUSZ KATARZYNA A.HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 6776/2001 -ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW:17 I KOLEJNE NUMERY NA 16 WZWYŻ.2001-10-23 do dziś
304.12.2001 R. -NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 8367/2001 -ZMIANA PARAGRAFU 7 DODANO PUNKT 39.2002-01-11 do dziś
405.08.2002 R. -NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 6232/2002 ZMIANA: §16 DODANO: W §7 PKT 40 W §19 UST. 32002-09-06 do dziś
518.11.2002 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 10070/2002 DODANO § 7 PKT 41-48; 06.12.2002 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 10807/2002 -DODANO § 7 PKT 49-60.2002-12-31 do dziś
618.05.2004 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 4208/2004 ZMIENIONO PAR. 16 UST. 12004-06-29 do dziś
718.04.2005 ROK, NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 2819/2005 -ZMIANA §2 I §5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2005-06-21 do dziś
814.07.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA A. HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 6719/2009, ZMIENIONO: § 7, § 8 UST. 1, § 16 21.08.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 8393/2009, ZMIENIONO: § 72009-08-24 do dziś
919.04.2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A.NUMER 3599/2010 R., -ZMIANA § 14;2010-04-28 do dziś
1007.03.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 2157/2011: ZMIENIONO 14.2011-03-24 do dziś
1115.02.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 1656/2012, ZMIANA: § 72012-02-27 do dziś
1222.10.2012 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 11893/2012 ZMIANA: W PAR. 7 DODANO PPKT 342012-10-23 do dziś
1310.01.2013 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A 455/2013 - ZMIANA: § 8 UST. 1.2013-05-17 do dziś
1417.09.2014 R. NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 11441/2014, ZMIANA: PAR. 8 UST. 1, PAR. 11, PAR. 16 UST. 22014-09-26 do dziś
1530.04.2015R. NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 1403/2015, ZMIANA: PAR.72015-05-14 do dziś
1629.06.2015 R. - NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REPERTORIUM A NUMER 4046/2015 - § 10, § 11, § 16, § 18 UST. 1, § 19, § 21.2015-07-15 do dziś
1722.09.2015R. NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 4500/2015, ZMIENIONO: PAR.8 UST.1, PAR.14, PAR.15, PAR.16, PAR.17, DODANO: PAR.8 UST.5, PAR.9 PPKT 6, PRZYWRÓCONO: PAR.10 O NOWEJ TREŚCI, PAR.11 O NOWEJ TREŚCI, SKREŚLONO: PAR.202015-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały623 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 623000,00 ZŁ2020-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2010-05-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2010-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0810410072015-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000420543 2015-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.000,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPFR VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603215962015-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000533101 2015-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130000,00 ZŁ2015-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICZAK2018-01-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.000,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1130000,00 ZŁ2015-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11224 PLN2001-03-23 do dziś
21220000 PLN2001-05-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU – DO WARTOŚCI 10000 EURO (DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO), A W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ TEJ KWOTY – WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-03-23 do dziś
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,- ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2019-07-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULEWICZ2019-07-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEZAK2010-04-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2010-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-28 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-09 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2001-04-05 do dziś
2. ImionaZYGMUNT RAFAŁ2001-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU -DYREKTOR GENERALNY2008-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPICZAK2019-07-16 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-16 do dziś
21. NazwiskoDĄBROWSKI2017-07-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-10 do dziś
31. NazwiskoGIGOL2016-08-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-18 do dziś
41. NazwiskoPALONKA2016-07-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-19 do dziś
51. NazwiskoPICZAK2015-11-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-17 do dziś
61. NazwiskoSOZAŃSKI2015-11-17 do dziś
2. ImionaKAROL2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-17 do dziś
71. NazwiskoSZULEWICZ2015-11-17 do dziś
2. ImionaURSZULA2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-17 do dziś
81. NazwiskoSTAŃCZYK2010-04-28 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2010-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-24 do dziś
227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-24 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-24 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-24 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-08-24 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-08-24 do dziś
780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-08-24 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-08-24 do dziś
972 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-10-23 do dziś
1026 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.03.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 23.03.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 23.03.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 23.03.2001 -31.12.20012002-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 19.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 15.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
6data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
7data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
13data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
14data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 16.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów