„BORT-WIMAR” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000004289
Numer REGON: 530525005
Numer NIP: 7530003866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/344974/21/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP5305250052002-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORT-WIMAR” SPÓŁKA JAWNA2008-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina GRODKÓW miejscowość GRODKÓW2001-03-23 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr. domu 104 miejscowość GRODKÓW kod pocztowy 49-200 poczta GRODKÓW kraj POLSKA 2001-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2001 R.2001-03-23 do dziś
225 MAJA 2004 R. ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI2004-05-27 do dziś
304.09.2020R. - ZMIANA §62020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaJAN2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaMAREK ROBERT2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MIROSŁAW2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCE, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100 000 ZŁ. ORAZ CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCE DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ.-DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENEM. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI-KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MIROSŁAW2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaJAN2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORT2001-03-23 do dziś
2. ImionaMAREK ROBERT2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-05-05 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-05 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-05 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-05 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-05 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-05 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-08-04 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-08-04 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.03.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 02.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 23.03.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 31.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-05 do dziś
5data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
6data złożenia 17.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
8data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
13data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
18data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
19data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
20data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.03.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-15 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów