„A1 PROPERTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000003997
Numer REGON: 050669141
Numer NIP: 5422634215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/7782/23/585]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0506691412002-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA – 1 PROPERTY SPÓŁKA Z O.O.2001-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2001-03-23 do dziś
2. Adresulica KOMBATANTÓW nr. domu 4/1 miejscowość BIAŁYSTOK kod pocztowy 15 – 102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2001-03-23 do dziś
miejscowość BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.1999 – KANCELARIA NOTARIALNA H. SIEKLUCKA BIAŁYSTOK – REP. A NR 4320/99 05.03.2001 – KANCELARIA NOTARIALNA J.W – REP. A NR 666/2001 ZMIANA PARAGRAF 6, PARAGRAF 122001-03-23 do dziś
224.05.2002 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1471/2002 ZMIENIONO PAR. 102002-06-14 do dziś
318.11.2002 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3768/2002 ZMIENIONO PAR. 62002-12-10 do dziś
412.05.2003 R. W KN DR TEODOZJI GREGORCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1763/2003 ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2003-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVNY2001-03-23 do dziś
2. ImionaSAM2001-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 765.572, 16 (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE SZESNAŚCIE GROSZY)2003-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVNY2002-08-22 do dziś
2. ImionaMARTA2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 829.369, 84 (OSIEMSET DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT CZTERY GROSZE)2003-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1594942,00 PLN2003-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1168566,00 PLN2001-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH – LOKALNYCH2001-03-23 do dziś
220 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-12-10 do dziś
320 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2002-12-10 do dziś
420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-12-10 do dziś
520 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2002-12-10 do dziś
620 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-12-10 do dziś
736 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2002-12-10 do dziś
836 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-12-10 do dziś
936 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2002-12-10 do dziś
1036 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-12-10 do dziś
1151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-12-10 do dziś
1251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-12-10 do dziś
1351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-12-10 do dziś
1452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-12-10 do dziś
1573 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2002-12-10 do dziś
1645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-12-10 do dziś
1745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-10 do dziś
1845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-12-10 do dziś
1945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-12-10 do dziś
2052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-10 do dziś
2155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-12-10 do dziś
2270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-10 do dziś
2370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-10 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-10 do dziś
2570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-12-10 do dziś
2685 11 Z SZPITALNICTWO2002-12-10 do dziś
2785 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2002-12-10 do dziś
2885 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2002-12-10 do dziś
2985 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-12-10 do dziś
3085 14 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2002-12-10 do dziś
3185 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2002-12-10 do dziś
3285 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-10 do dziś
3385 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2002-12-10 do dziś
3492 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-12-10 do dziś
3592 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2002-12-10 do dziś
3692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-10 do dziś
3793 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 14.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-10-27 do dziś
5data złożenia 02.11.2006 okres 2005 ROK2006-11-22 do dziś
6data złożenia 13.11.2007 okres 2006 ROK2007-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-11-22 do dziś
22006 ROK2007-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-10-27 do dziś
52005 ROK2006-11-22 do dziś
62006 ROK2007-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.06.2023 R. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁU KRS, SYGN. AKT BI.XII NS-REJ. KRS 1336/23/754 ,2023-07-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2023-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZDANOWICZ2023-07-25 do dziś
2. ImionaWERONIKA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.06.2023 R. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁU KRS, SYGN. AKT BI.XII NS-REJ. KRS 1336/23/754 ,2023-07-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów