FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ MALĘGOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000003508
Numer REGON: 630141342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/497807/23/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ MALĘGOWSCY SPÓŁKA JAWNA2001-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2001-03-20 do dziś
2. Adresulica ROOSEVELTA nr domu 114 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO 2005-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ MALĘGOWSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ BRZEZINY2015-12-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość BRZEZINY2015-12-09 do dziś
3. Adresmiejscowość BRZEZINY ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA 2015-12-09 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ MALĘGOWSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ RYCZYWÓŁ2017-03-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina RYCZYWÓŁ miejscowość RYCZYWÓŁ2017-03-14 do dziś
3. Adresmiejscowość RYCZYWÓŁ ulica UL. KOLEJOWA nr domu 11 kod pocztowy 64-630 poczta RYCZYWÓŁ kraj POLSKA 2017-03-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 19.02.2001 R.2001-03-20 do dziś
203.09.2012 R. - ZMIENIONO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 01.02.2013 R. - SPROSTOWANO ANEKS Z 03.09.2012 R. W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH OZNACZEŃ PKD2013-02-13 do dziś
310.06.2013R. - ZMIANA UMOWY 1. DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OD SŁÓW: UMOWA POMIĘDZY(...)DO SŁÓW(...)MALĘGOWSKI JANUSZ 227.650,00 ZŁ CO STANOWI 50% UDZIAŁÓW; OTRZYMAŁA OZNACZENIE §1 2. DODANO §2 3. POZOSTAŁA TREŚĆ OTRZYMAŁA OZNACZENIE §32013-09-16 do dziś
419.02.2014 R. - ZMIENIONO: § 1, § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALĘGOWSKI2001-03-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2001-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALĘGOWSKI2001-03-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ SZCZEPAN2001-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2001-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALĘGOWSKI2001-03-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2001-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALĘGOWSKI2001-03-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ SZCZEPAN2001-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-03-20 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-13 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-13 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-02-13 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-02-13 do dziś
646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-02-13 do dziś
746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-02-13 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-02-13 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-13 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 07.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 02.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-04-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 11.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-02-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 21.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R.2005-03-01 do dziś
5data złożenia 01.03.2006 okres 2005 R.2006-03-10 do dziś
6data złożenia 09.03.2007 okres ZA 2006 R.2007-03-21 do dziś
7data złożenia 21.03.2008 okres ZA 2007 R.2008-03-26 do dziś
8data złożenia 25.02.2009 okres 2008 R.2009-02-27 do dziś
9data złożenia 23.02.2011 okres 2010 R.2011-02-28 do dziś
10data złożenia 24.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-15 do dziś
11data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
12data złożenia 21.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
13data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
14data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
15data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
16data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
17data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
18data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
19data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
20data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
21data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
22data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-03-10 do dziś
2ZA 2006 R.2007-03-21 do dziś
3ZA 2007 R.2008-03-26 do dziś
42008 R.2009-02-27 do dziś
52010 R.2011-02-28 do dziś
62009 ROK2010-04-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów