FIRMA CONSULTINGOWO-HANDLOWA „PROREMUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000003438
Numer REGON: 852504761
Numer NIP: 5512279806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[RDF/487525/23/587]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP8525047612002-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PIASEK2006-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASEK ulica KATOWICKA nr domu 112 kod pocztowy 43-211 poczta PIASEK kraj POLSKA 2006-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.02.2001. NOTARIUSZ MGR HALINA KOŹBIAŁ KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH UL. BATOREGO 13 REPERTORIUM A NUMER 817/20012001-03-26 do dziś
224.03.2003 R. REPERTORIUM A NR 1258/2003; KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH, NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ; ZMIENIONO § 2, § 14 UST. 1; TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2003-05-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23 CZERWCA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2436/2006 NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY BATOREGO 13, 34-100 WADOWICE, ZMIENIONO PARAGRAF 1, PARAGRAF 2, PARAGRAF 7 PKT2 I PKT6.2006-07-10 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16 GRUDNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 6035/2009, NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH ZMIENIONO PARAGRAF 5.2010-01-15 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10 LUTEGO 2010 R. REPERTORIUM A NR 585/2010 NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BATOREGO 13, 34-100 WADOWICE ZMIENIONO PARAGRAF 52010-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2001-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ WŁADYSŁAW2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ – 100 UDZIAŁÓW 50.000 ZŁ2001-03-26 do dziś
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ2022-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-03-26 do dziś
NIE2022-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2022-07-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MONIKA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: – PREZES ZARZĄDU MOŻE WYSTEPOWAĆ SAMODZIELNIE – POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU – DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE2001-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2012-07-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2012-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2001-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ WŁADYSŁAW2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2001-03-26 do dziś
2. ImionaARTUR2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOTAK2013-04-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-25 do dziś
21. NazwiskoBOGOCZ2010-01-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MAŁGORZATA2010-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-15 do dziś
31. NazwiskoPASTUSZKA2001-03-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA ALICJA2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-15 do dziś
246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-15 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-01-15 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-15 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-15 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-15 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-15 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-16 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2001 -31.12.20012002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 20.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. -31 12.2004 R. data złożenia 14.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. -31 12.2004 R.2005-04-05 do dziś
5data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
6data złożenia 28.03.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
7data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
8data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
9data złożenia 04.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
10data złożenia 25.02.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-14 do dziś
11data złożenia 22.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
12data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
13data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
14data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
15data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
16data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
17data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 25.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
19data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
20data złożenia 26.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
21data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
22data złożenia 15.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. -31 12.2004 R.2005-04-05 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
3OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-03-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-03-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów