BOWE ELEKTRIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000003160
Numer REGON: 231069300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348360/21/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2310693002006-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWE ELEKTRIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2001-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica MODŁOWA nr domu 8 kod pocztowy 59- 700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2007-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU UL. TEATRALNA 1 NOTARIUSZ JOLANTA RALKO-CZURYSZKIEWICZ REPERTORIUM A NUMER 10124/20002001-03-09 do dziś
218.10.2005 R. REPERTORIUM A NR 5645/2005, NOTARIUSZ IWONA BRZOSTOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU, UL. OGRODOWA 6 ZMIENIONO: § 6, § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2006-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWE ELEKTRIK GMBH Z SIEDZIBĄ W KRAFTSDORF - NIEMCY2020-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWE ELEKTRIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAFTSDORF — NIEMCY2001-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWICKI2019-07-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KONRAD2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWENTNER2018-07-31 do dziś
2. ImionaENRICO2018-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2017-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-01-20 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-01-20 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-01-20 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-20 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2001 -31.12.20012007-11-07 do dziś
2data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2002 -31.12.20022007-11-07 do dziś
3data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2003 -31.12.20032007-11-07 do dziś
4data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2004 -31.12.20042007-11-07 do dziś
5data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-11-07 do dziś
6data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-07 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 11.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
19data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
20data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 -31.12.20012007-11-07 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022007-11-07 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032007-11-07 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042007-11-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052007-11-07 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-11-07 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 -31.12.20012007-11-07 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022007-11-07 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032007-11-07 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042007-11-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052007-11-07 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-11-07 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów