DOBRY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000002984
Numer REGON: 431124850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24035/20/268]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP4311248502001-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRS UL.GARBARSKA 20 20-340 LUBLIN nr. w rejestrze HB-44382001-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-11-25 do dziś
2. Adresulica WIENIAWSKA nr domu 2 nr lokalu 16 kod pocztowy 20-071 poczta LUBLIN 2003-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KN W LUBLINIE NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA W DN. 05.03.1999 REP A NR 296/99 -UMOWA SPÓŁKI KN W ŁĘCZNEJ NOTARIUSZ BOGUSŁAW TYMECKI W DN. 10.01.2001 REP A NR 106/2001 ZMIANA PAR 8 UMOWY SPÓŁKI2001-03-08 do dziś
207.11.2001 R. K.N. W ŁĘCZNEJ NOTARIUSZ BOGUSŁAW TYMECKI, REP. A.NR 3999/2001 -DODANO DRUGIE ZDANIE W PAR. 23.2001-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĘKITNA GALERIA SPÓŁKA AKCYJNA2008-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4306024472001-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000.000 ZŁ2001-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego31910000 PLN2001-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131800000 PLN2001-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDOBRY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOR2001-03-08 do dziś
2. ImionaEDWARD ALEKSANDER2001-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1Przedmiot działania wg PGD J POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-03-08 do dziś
2Przedmiot działania wg PGD K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-03-08 do dziś
3Przedmiot działania wg PGD O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA2001-03-08 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-04 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-04 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-08-04 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
14data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
17data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
19data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-24 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów