LABORATORIUM ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000002752
Numer REGON: 931014406
Numer NIP: 8980015344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-06-17
Sygnatura akt[RDF/615399/24/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931014406 NIP 89800153442014-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ENERGOMONTAŻ – ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY – REJESTROWY nr. w rejestrze 22922001-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KOZIA nr domu 18 kod pocztowy 54-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.1991, KANCELARIA NOTARIALNA NR 93 WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ MGR ROMUALD BORZEMSKI, REP.A NR 713/91 – ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI2001-03-28 do dziś
212.06.2001, REPERTORIUM A NR 4559/2001, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13 NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK -GRABIŃSKA -ZMIENIONO PAR.4, PAR.7.4. DODANO PAR.2.2, PAR. 17.5. -USUNIĘTO PAR.6.6, PAR.7.5.2001-07-27 do dziś
309.06.2003, REPERTORIUM A NUMER 3523/2003, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, ZMIANA BRZMIENIA § 6.12003-09-03 do dziś
421.12.2011 R., NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57, REPERTORIUM A NR 4861/2011 -ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 14 UST. 1; DODANO: § 6 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.08.2012 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ IWONA MAŁCZAK, REPERTORIUM A NR 3211/2012, ZMIENIONO § 11.2012-09-10 do dziś
604.10.2012 R., REP A NR 3743/2012, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA PUDŁO ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY MAŁCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57. ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I § 6 UST. 4.2013-04-05 do dziś
710.06.2013R., REP. A NR 3066/2013, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA PUDŁO ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY MAŁCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57. ZMIENIONO: §6 UST. 1.2013-06-25 do dziś
812.06.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA PUDŁO - ROKITA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. M. CURIE - SKŁODOWSKIEJ 49/2, REP. A NR 2034/2018, ZMIANA § 6 UST. 1 I 4 UMOWY SPÓŁKI.2018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2001-03-28 do dziś
2. ImionaJACEK STEFAN2001-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123 (STO DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.400,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH2018-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI, ALBO TEŻ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DWÓCH PROKURENTÓW, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKITA GŁADYSZ2019-01-08 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2001-03-28 do dziś
2. ImionaJACEK STEFAN2001-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI2001-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCIELUCH2001-03-28 do dziś
2. ImionaJOANNA MARZENA2001-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-03-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2001-03-28 do dziś
21. NazwiskoROKITA2017-02-21 do dziś
2. ImionaJACEK2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2017-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 10 G PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2001-03-28 do dziś
251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2001-07-27 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-04-27 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-04-27 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-07 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 2005 R.2006-07-18 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 2006 R.2007-07-03 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-19 do dziś
7data złożenia 05.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-09 do dziś
8data złożenia 16.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-02 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-06 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 2012R.2013-08-13 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
19data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
20data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
21data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
22data złożenia 17.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-18 do dziś
22006 R.2007-07-03 do dziś
32007 ROK2008-06-19 do dziś
42008 ROK2009-06-09 do dziś
52009 ROK2010-07-02 do dziś
62010 ROK2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
82012R.2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-07 do dziś
42005 R.2006-07-18 do dziś
52006 R.2007-07-03 do dziś
62007 ROK2008-06-19 do dziś
72008 ROK2009-06-09 do dziś
82009 ROK2010-07-02 do dziś
92010 ROK2011-07-06 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
112012R.2013-08-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów