FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA „WIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000002620
Numer REGON: 190892867
Numer NIP: 5841022066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510409/23/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP1908928672001-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-KONSULTINGOWA „WIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 106402001-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-03-06 do dziś
2. Adresulica SPOKOJNA nr. domu 4 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-549 poczta GDYNIA 2001-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWIPOL@WIPOL.COM.PL2015-07-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WIPOL.COM.PL2015-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.1995R. LESZEK SZYNGIERA NOTARIUSZ W WEJHEROWIE REPERTORIUM A NR 7384/1995 JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 21.02.2001 NOTARIUSZ BOGUMIŁA SZYNGIERA W GDYNI REPERTORIUM A NR 474/2001 ZMIENIONO PARAGRAFY 3,7,9,10,11,12,13,16,18,192001-03-06 do dziś
224.10.2002 ROK, REP. A NR 2914/2002 NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK W GDAŃSKU, ZMIENIONO PARAGRAF 17; UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2002-11-14 do dziś
307.12.2009 R. REP. A 7961/2009 NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 3. W PAR. 8 DODANO USTĘP 4 I 5 I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2009-12-31 do dziś
423.05.2012 R. REPERTORIUM A NR 3405/2012 NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA ZMIENIONO PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2012-06-08 do dziś
526.06.2013 R. REPERTORIUM A NR 4185/2013 ROK NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU W PAR. 12 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PUNKT „C”, SKREŚLONO PAR.19, 20 I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2013-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOPPE2008-01-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARTA2008-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2008-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURSZEWSKI2021-08-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ2021-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000 PLN2001-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURSZEWSKI2008-01-17 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2008-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURSZEWSKI2001-03-06 do dziś
2. ImionaZYGFRYD ANTONI2001-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKURSZEWSKI2008-01-17 do dziś
2. ImionaZYGFRYD ANTONI2008-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-01-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-31 do dziś
271 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-31 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-31 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-12-31 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-12-31 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-31 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-31 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 ROK data złożenia 28.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2002 ROK2003-05-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-06-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-04-22 do dziś
5data złożenia 25.04.2006 okres 2005 R.2006-06-12 do dziś
6data złożenia 25.04.2007 okres 2006 R.2007-06-04 do dziś
7data złożenia 08.04.2008 okres 2007 R.2008-05-14 do dziś
8data złożenia 08.04.2009 okres 2008 R.2009-04-24 do dziś
9data złożenia 07.06.2010 okres 2009 R.2010-08-13 do dziś
10data złożenia 10.05.2011 okres 2010 R.2011-05-30 do dziś
11data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 20122013-07-22 do dziś
13data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
14data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
17data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
20data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-06-12 do dziś
22006 R.2007-06-04 do dziś
32007 R.2008-05-14 do dziś
42009 R.2010-08-13 do dziś
52010 R.2011-05-30 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
720122013-07-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 ROK2003-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-22 do dziś
32005 R.2006-06-12 do dziś
42006 R.2007-06-04 do dziś
52007 R.2008-05-14 do dziś
62008 R.2009-04-24 do dziś
72009 R.2010-08-13 do dziś
82010 R.2011-05-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
1020122013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 ROK2003-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-22 do dziś
32005 R.2006-06-12 do dziś
42006 R.2007-06-04 do dziś
52007 R.2008-05-14 do dziś
62008 R.2009-04-24 do dziś
72009 R.2010-08-13 do dziś
82010 R.2011-05-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
1020122013-07-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów