OPSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000002613
Numer REGON: 072700359
Numer NIP: 5482321508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-03-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9060/20/567]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0727003592003-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOPSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2020-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2001R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA EWY NOGACKIEJ W USTRONIU, NR REP. A 634/20012001-03-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2002 R., REP. A NR 3739/2002, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KURZY TARG 5, PRZED NOTARIUSZ KINGĄ ORŁOWSKĄ-DUDEK -ZMIENIONO: PAR. 2 PKT, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 7 PKT 1, PAR. 14, PAR. 16; DODANO: PAR. 7 PKT 4.2003-02-12 do dziś
313.09.2011 R., ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA MUSZYŃSKA -ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA GARUSA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWST. ŚLĄSKICH 17A/217, AKT NOTARIALNY REP. A NR 70695/2011, ZMIENONO: § 2, § 3, § 5 ORAZ § 9 § 22 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 682/2013 Z DNIA 13.02.2013 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/217 PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GARUSEM. ZMIANO § 2.1, § 5 , § 9.12013-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREJKO2001-03-07 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2001-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2003-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREJKO2001-03-07 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2001-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-22 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-22 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-22 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-02-22 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-02-22 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-02-22 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-02-22 do dziś
859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-02-22 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-02-22 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-02-22 do dziś
1164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-22 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-22 do dziś
1373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-22 do dziś
1473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-02-22 do dziś
1573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-02-22 do dziś
1673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-02-22 do dziś
1773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-02-22 do dziś
1874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-02-22 do dziś
1977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-22 do dziś
2077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-02-22 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-22 do dziś
2285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-02-22 do dziś
2385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-02-22 do dziś
2485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-22 do dziś
2590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-02-22 do dziś
2690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2011 okres 07.03.2001 -31.12.20012011-11-15 do dziś
2data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2002 -31.12.20022011-11-15 do dziś
3data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2003 -31.12.20032011-11-15 do dziś
4data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2004 -31.12.20042011-11-15 do dziś
5data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2005 -31.12.20052011-11-15 do dziś
6data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2006 -31.12.20062011-11-15 do dziś
7data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-11-15 do dziś
8data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-11-15 do dziś
9data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
10data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.03.2001 -31.12.20012011-11-15 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022011-11-15 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032011-11-15 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042011-11-15 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052011-11-15 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062011-11-15 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072011-11-15 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082011-11-15 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.03.2001 -31.12.20012011-11-15 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022011-11-15 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032011-11-15 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042011-11-15 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052011-11-15 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062011-11-15 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072011-11-15 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082011-11-15 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092011-11-15 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów