ELBAU-TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000002555
Numer REGON: 010766639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-08-08
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/15253/23/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107666392001-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELBAU-TARNÓW SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-01-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY nr. w rejestrze 416272001-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2004-05-13 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2004-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 22 WRZEŚNIA 1994 ROKU NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NR REPERTORIUM 1935/1994 ZMIANA PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI – ZMIANA WŁAŚCICIELA UDZIAŁÓW UL. JASNA 26 ZMIANA, PAR. 2,7 UMOWY SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, AKT.NOTARIALNY Z DNIA 22.02.2001R., REP.A NR 1488/01, KANCELARIA NOTARIALNA-KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA W WARSZAWIE.2001-03-21 do dziś
218.10.2002 R., KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM „A” NR 2741/2002 ZMIANA: PAR. 22002-12-13 do dziś
322.12.2003 R. -ZMIANA TREŚCI PAR. 8, 9 UMOWY SPÓŁKI, PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 53 M.22, REP. A NR 5276/2003.2004-01-13 do dziś
423.04.2004 R. ZMIANA § § : 2, 3 UMOWY SPÓŁKI -PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 53 M.22, REP. A NR 1201/20042004-05-13 do dziś
513.05.2004 R. -ZMIANA §17 UMOWY SPÓŁKI PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ-DESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 53 M.22, REP. A NR 1396/20042004-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIADEK2005-01-10 do dziś
2. ImionaANETA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ2005-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJEK2005-01-10 do dziś
2. ImionaMAREK2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ2005-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2001-03-21 do dziś
245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2001-03-21 do dziś
345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-03-21 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.11.2006 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ELBAU-TARNÓW SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE Z DNIA 15 LISTOPADA 2006 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SUMARĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DABROWIE TARNOWSKIEJ, REP. A NR 7621/20062007-01-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR BĘDZIE REPREZENTOWAŁ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2007-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHASSNY2007-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK2007-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-24 do dziś
21. NazwiskoBAJEK2015-05-20 do dziś
2. ImionaMAREK2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-20 do dziś
31. NazwiskoCHODAKOWSKI2023-08-08 do dziś
2. ImionaROBERT2023-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów