ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000001967
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[RDF/268996/20/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2006-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2001-03-01 do dziś
2. Adresulica OS.JAGIELLOŃSKIE nr. domu 40 nr. lokalu 13 miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WLKP. 2001-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2000 W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAROCINIE BEATA WINIARSKA BARGIEŁ NR REP.A 4180/20002001-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAYAGH2001-03-01 do dziś
2. ImionaAARON2001-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 92 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ.2001-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-03-01 do dziś
218 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2001-03-01 do dziś
352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-03-01 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-17 do dziś
2data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-17 do dziś
3data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-17 do dziś
4data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-17 do dziś
5data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
6data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
7data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-11-04 do dziś
8data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-11-05 do dziś
9data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-11-05 do dziś
10data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-11-05 do dziś
11data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-11-05 do dziś
12data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-11-05 do dziś
13data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-11-05 do dziś
14data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2006 R. NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 1571/2006.2006-10-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2006-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCELKA2006-10-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2006-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2006 R. NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 1571/2006.2006-10-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów