BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000001764
Numer REGON: 010732630
Numer NIP: 5261003187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu124Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309258/21/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010732630 NIP 52610031872007-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2001-02-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr. w rejestrze 412152001-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2010-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BUDIMEX.PL2020-01-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDIMEX.PL2020-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE2001-02-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2001-02-28 do dziś
3. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW 2004-12-29 do dziś
21. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU2001-02-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-02-28 do dziś
3. Adresulica WOŁOWSKA nr domu 92A kod pocztowy 60-167 poczta POZNAŃ 2004-09-08 do dziś
33. Adresulica ŁUŻYCKA nr. domu 3 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-537 poczta GDYNIA 2001-02-28 do dziś
43. Adresulica ROMANOWSKIEGO nr. domu 4A miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ 2001-03-12 do dziś
51. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO ZACHÓD WE WROCŁAWIU2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MOKRONOSKA nr domu 2 kod pocztowy 52-407 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-09-21 do dziś
61. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PÓŁNOC W POZNANIU2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-12-17 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOŁOWSKA nr domu 92 A kod pocztowy 60-167 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-12-17 do dziś
71. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO POŁUDNIE W KRAKOWIE2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-06-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. UJASTEK nr domu 7 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-06-13 do dziś
81. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ USŁUG SPRZĘTOWYCH W PRUSZKOWIE2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2009-12-17 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica PRZEJAZDOWA nr domu 24 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2009-12-17 do dziś
91. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO WSCHÓD W WARSZAWIE2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
101. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOC W WARSZAWIE2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
111. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO POŁUDNIE W KRAKOWIE2009-12-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-06-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. UJASTEK nr domu 7 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-06-13 do dziś
121. Firma oddziałuBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I KOLEJOWEGO W WARSZAWIE2011-02-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11 23.06.2005 R., REP. A 5893/2005, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, ZMIANA §26 STATUTU BUDIMEX SPÓŁ- KA AKCYJNA.2005-08-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W K.N. M. W. BOŁDOK,J.NALEWAJEK, REPERTORIUM A NR 2894 (94 Z DNIA 28.07.1994 R.) ZMIANY: PAR.10, WPISANIE UST.4 I 5 W PAR.10, ZM. W UST.1, ZM.PAR.10 UST. 1, ZM. PAR.6, PAR.6 I 7, PAR.16 PKT 16 PKT 7, ZM.PAR.10 UST.1, ZM.TYT.III ROZDZ., PAR.10, PAR.13 UST.9, PAR.10 UST.1 PAR.16, PAR.10 UST.1, PAR.10 I 25, PAR.10.2001-02-28 do dziś
311.09.2001 R. REP. A NR 11773/2001, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK-UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI2001-10-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2001 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK NALEWAJEK W WARSZAWIE (REP. A-11773/2001) UCHYLENIE W CAŁOŚCI TEKSTU STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I UCHYLENIE STATUTU SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2001-12-28 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 03.06.2004 R. REP. A 7109/2004 NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 L. 33; NOWE BRZMIENIE: § 9, § 13, § 16.2004-07-16 do dziś
617.06.2008 R., NR REP. A 6813/2008, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, ZMIANA § 6 STATUTU2008-08-20 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2009 R., REP. A NR 7387/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK -NOTARIUSZ, MAJA MATIAKOWSKA NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA,00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.33 NOWE BRZMIENIE NADANO PAR. 9 UST. 1 TIRET PIERWSZE, PAR. 9 UST. 4, PAR. 12, PAR. 20 UST. 3, PAR. 22 UST. 22009-08-13 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2015 R., REP. A NR 3802/2015, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALWAJEK MAJA MATIAKOWSKA ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, NOWE BRZMIENIE §9 UST.1 TIRET PIERWSZE2015-07-23 do dziś
911.05.2017 R., REP. A 3262/2017, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOKAL 33, 00-131 WARSZAWA, ZMIANA § 9 UST. 1 PIERWSZE TIRET2017-06-13 do dziś
1016.05.2019 R., REP. A NR 3016/2019, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 5, § 16 UST. 32019-06-09 do dziś
1118.06.2020 R., REP. A NR 4068//2020, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §162020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-02-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BUDIMEX ENGINEERING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA Z DNIA 28.07.1994 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDIMEX ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW PRZEWIDZIANYCH ART.497 KH I PRZYJĘCIE STATUTU BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2001-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDIMEX ENGINEERING AND CONSTRUCTION SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-02-28 do dziś
3. Numer w rejestrze136642001-02-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZ.GOSPODARCZY REJESTROWY2001-02-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego127650490 PLN2001-02-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego127650490,00 ZŁ2007-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty24763000 PLN2001-02-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji255300982001-02-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta5 PLN2001-02-28 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA E2001-03-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002001-03-19 do dziś
20000002003-12-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-18 do dziś
16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) AKCJI IMIENNYCH UPRZWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI PRZYZNANYCH JEST PIĘĆ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2002-06-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE PROKURENT DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z V-CE PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2001-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGŁOWSKI2001-03-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2001-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-03-19 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPKO2016-05-16 do dziś
2. ImionaARTUR2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEWSKI2007-07-04 do dziś
2. ImionaJACEK2007-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWIECKA2010-06-14 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZKA2016-01-26 do dziś
2. ImionaCEZARY2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁKI2001-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBLOCHER2021-06-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-15 do dziś
21. NazwiskoGARRIDO-LESTACHE RODRIGUEZ2004-01-15 do dziś
2. ImionaJOSE CARLOS2004-01-15 do dziś
31. NazwiskoGALINDO HERNANDEZ2001-06-28 do dziś
2. ImionaJAVIER2001-06-28 do dziś
41. NazwiskoGARCIA BILBAO2021-06-15 do dziś
2. ImionaIGNACIO AITOR2021-06-15 do dziś
51. NazwiskoKUCHARSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaARTUR JAROSŁAW2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-03 do dziś
61. NazwiskoGASTON NAJARRO2019-06-09 do dziś
2. ImionaJUAN IGNACIO2019-07-19 do dziś
71. NazwiskoDĄBROWSKA2019-06-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-09 do dziś
81. NazwiskoDEDO2014-03-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-03 do dziś
91. NazwiskoCHALUPEC2007-07-16 do dziś
2. ImionaIGOR ADAM2007-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-16 do dziś
101. NazwiskoMICHAŁOWSKI2009-11-05 do dziś
2. ImionaMAREK2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŚWIECKI2016-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2016-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2001-12-28 do dziś
229 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-28 do dziś
345 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-12-28 do dziś
451 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-12-28 do dziś
551 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-12-28 do dziś
660 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-12-28 do dziś
774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-12-28 do dziś
890 0 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2001-12-28 do dziś
941 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-20 do dziś
1042 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-08-20 do dziś
1143 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-08-20 do dziś
1246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-08-20 do dziś
1364 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-08-20 do dziś
1469 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-08-20 do dziś
1574 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-20 do dziś
1642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-07-23 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.20052005-08-25 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
7data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
8data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
9data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
10data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-15 do dziś
11data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
12data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-17 do dziś
13data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
14data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
15data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
16data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
17data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
18data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
19data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
20data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
21data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
22data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
23data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
24data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
25data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
26data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
27data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-06-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-06-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-06-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-17 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-02-28 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2009-08-13 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI „BUDIMEX INWESTYCJE SP.Z O.O.” JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX S.A. Z DNIA 17.06.2009 R. (REP. A NR 7387/2009) 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BUDIMEX INWESTYCJE SP.Z O.O.” Z DNIA 17.06.2009 R. (REP. A NR 7382/2009)2009-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2009-11-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI BUDIMEX DROMEX S.A. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1. UCHWAŁA NR 149 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX S.A. Z DNIA 28.10.2009 R. (REP. A NR 12563/2009) 2. UCHWAŁA NR 10 NAZDWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX DROMEX S.A. Z DNIA 28.10.2009 R. (REP. A NR 12552/2009)2009-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-06-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI „BUDIMEX AUTO PARK” SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1. UCHWAŁA NR 156 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX S.A. Z DNIA 19.05.2010 R. (REP. A NR 5306/2010) 2. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BUDIMEX AUTO PARK” SP. Z O.O. Z DNIA 02.06.2010 R. (REP. A NR 6080/2010)2010-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów