„BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000001104
Numer REGON: 277486060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5131/22/828]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 277486060 NIP 64522448732008-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA2001-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2007-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica NIWECKA nr domu 1E kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2007-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFIRMA@BOWIM.PL2020-03-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOWIM.PL2020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2001 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL.3-GO MAJA 20 REP. A 50/20012001-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 5049/2001 (30.05.2001 R.), NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 20 -ZMIANA PAR. 6 STATUTU ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.2001-07-18 do dziś
313.06.2002 R., REP. A NR 2602/2002, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIANA PAR. 31 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2004-08-17 do dziś
430.06.2004 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5186/2004, DODANO PAR.: 26 UST. 2 PKT 11; 29 UST. 4; SKREŚLONO PAR. 17 PKT 72004-09-21 do dziś
529.04.2005 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 2433/2005, ZMIENIONO PAR. 6 PKT 12005-06-02 do dziś
69.01.2007 R. - - NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 157/2007, ZMIENIONO § 22007-01-30 do dziś
709.07.2007 R., REP. A NR 5687/2007, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7, ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7 STATUTU, DODANO DO STATUTU PAR. 7A, ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12 STATUTU, SKREŚLONO: PAR. 13, PAR. 14 STATUTU, ZMIENIONO: PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 STATUTU, SKREŚLONO: PAR. 24, PAR. 25 STATUTU, ZMIENIONO: PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 31 STATUTU.2007-10-02 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z 15 LISTOPADA 2007 R. REP. A NR 10875/2007 NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓLKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 7A UST. 2 STATUTU.2008-01-25 do dziś
9ZMIANA STATUTU SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.J. DREWKO Z KN W GLIWICACH, REP A 4630/2008, ZMIENIONO PAR. 7A UST. 2,2008-05-26 do dziś
10AKT NOTARIALNY REP. A NR 10390/2009 Z 26.08.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH -ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I 2 STATUTU2009-10-07 do dziś
11ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY REP. A NR 16342/2009 Z DNIA 08.12.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. JUSTYNĘ DREWKO Z KN S.C. NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH -ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU.2010-02-24 do dziś
128.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 16342/2009, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W GLIWICACH, -ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU.2010-04-30 do dziś
1317.12.2010 R. REP. A NR 12223/2010, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH PRZY ULICY GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 7 UST 1, 2 STATUTU;2011-02-11 do dziś
1431.03.2011 R., REP. A NR 589/2011, NOTARIUSZ MIROSŁAWA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, -SKREŚLONO §7 A STATUTU.2011-04-15 do dziś
15ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY REP. A NR 5612/2011 Z DNIA 28.06.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.JOANNĘ WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7- ZMIENIONO PAR. 16 UST. 4, PAR. 18 UST. 4, PAR. 18 UST. 6 ORAZ PAR. 29 UST. 1 STATUTU2011-08-24 do dziś
1616.10.2014 R., REP. A 8213/2014, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 18 UST. 12014-12-23 do dziś
1711.02.2022 R., REP. A NR 947/2022, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 - ZMIENIONO PAR. 29 UST. 6 ORAZ PAR. 31 UST. 2 STATUTU.2022-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-02-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „BOWIM” ADAM KIDAŁA, JACEK ROŻEK, JERZY WODARCZYK NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.01.2001 ROKU ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ DREWKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 20, REP. A 500/2001. NA PODSTAWIE POWYŻSZEJ UCHWAŁY PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODDANEJ BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA W DNIU 30.11.2000 R. WEDŁUG WYCENY KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI CYWILNEJ WYNOSI 1274093, 08 ZŁ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ WYNOSI 1275000,00 ZŁ RÓŻNICA POMIĘDZY KAPITAŁEM WŁASNYM SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ A KAPITAŁEM ZAKŁADOWYM PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POKRYTY ZOSTAŁ WKŁADEM PIENIĘŻNYM W WYSOKOŚCI 906, 93 ZŁ2005-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOWIM” SPÓŁKA CYWILNA ADAM KIDAŁA, JACEK ROŻEK, JERZY WODARCZYK2001-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-02-19 do dziś
3. Numer w rejestrze7160/95/MR2001-02-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH2001-02-19 do dziś
5. Numer REGON2727702012001-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1951464, 70 ZŁ2011-02-11 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji195146472011-02-11 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1951464, 70 ZŁ2011-02-11 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego42665,00 ZŁ2007-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1274100,00 PLN2001-02-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji127502001-02-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta100 PLN2001-02-19 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem1275000,00 PLN2001-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-02-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii63750002007-10-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane6375000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI2007-10-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2007-10-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii63750002007-10-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-10-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA D2009-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii38820002009-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-10-07 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA E2010-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7650002010-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-04-30 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA F2011-02-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21176472011-02-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-02-11 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PROKURENTEM2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻEK2001-02-19 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDAŁA2001-02-19 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-02-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODARCZYK2001-02-19 do dziś
2. ImionaJERZY RYSZARD2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERNIAK2019-03-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
21. NazwiskoBIERNAT2019-03-19 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
31. NazwiskoKIDAŁA2001-02-19 do dziś
2. ImionaJAN WIKTOR2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-02-19 do dziś
41. NazwiskoWODARCZYK2001-02-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KATARZYNA2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-02-19 do dziś
51. NazwiskoROŻEK2001-02-19 do dziś
2. ImionaFELIKS2001-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-02-24 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-02-24 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-24 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-24 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-24 do dziś
925 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-02-24 do dziś
1046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 19.02.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 19.02.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 19.02.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 19.02.2001 -31.12.20012002-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-25 do dziś
7data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
8data złożenia 06.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-26 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
10data złożenia 04.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
11data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
12data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
13data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.20102011-08-24 do dziś
14data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
15data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
16data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
17data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
18data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
19data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
20data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
21data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
22data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
23data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
24data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
25data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
26data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
42007 ROK2008-05-26 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.20102011-08-24 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-05-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
52007 ROK2008-05-26 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.20102011-08-24 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-05-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
52007 ROK2008-05-26 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.20102011-08-24 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów