EWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000001011
Numer REGON: 631244297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu84Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/300115/21/90]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP6312442972001-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-02-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 122962001-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 184 kod pocztowy 60-166 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.1998 R., NOTARIUSZ WITOLD GAWIN KANCELARIA NOTARIALNA WITOLDA GAWINA W KRAKOWIE, PL. AXENTOWICZA 6, REP. A NR 2908/982001-02-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2001 R., REP. A NR 12664/2001, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI S.C. UL. MŁYŃSKA 13/8 POZNAŃ ZMIENIONO PAR. 7 PKT 1 I 4 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PO PKT 6, PKT 72002-02-08 do dziś
316.11.2001 R. REP. A NR 19847/2001 NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8. ZMIANA PAR. 7.1 UMOWY SPÓŁKI2002-03-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 R., REP. A NR 13977/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO, WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO: PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2003-10-10 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 GRUDNIA 2004 R., REP. A NR 22186/2004, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO, WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KOCZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8 -ZMIENIONO PAR. 7.4 UMOWY SPÓŁKI.2005-01-25 do dziś
625.11.2005 R., REP. A NR 9434/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU, AL. WIELKOPOLSKA 28, 60-608 POZNAŃ, ZMIENIONO: PAR. 6.E, PAR. 11.1, PAR. 11.3.2006-01-12 do dziś
727 LIPCA 2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 14227/2006, ZMIANA: PAR. 11.1, PAR. 11.3 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-24 do dziś
804.12.2006, REPERTORIUM A NR 23216/2006 NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA NR 13/8 ZMIANA § 7 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2007-01-29 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LIPCA 2002 R., REP. A NR 10033/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO, WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 7.1, PAR. 11.2 LIT. E, PAR. 12.3 Z 1, PAR. 12.9, PAR. 13 LIT.G, DODANO: PAR. 13 LIT.H.2007-03-23 do dziś
1013.03.2008 R., REP. A NR 5959/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ NR 13/8, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-03-28 do dziś
1105.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY DOMINIKA SOKALSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6705/2012 - W § 5 DODANO PUNKTY Y), Z), AA) I BB)2012-09-11 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2017 R., REP. A NR 2307/2017, ANNA TOTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA TOTA NOTARIUSZ, ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-12 do dziś
1330.11.2017 R., REP.A NR 5766/2017, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-04-03 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2018 R. REP. A. NR 856/2018, MAŁGORZATA TACZKOWSKA ZASTĘPCA ANNY TOTY Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA TOTA NOTARIUSZ, WYKREŚLENIE §6.4; §9.5; §9.6; §13 (WG STAREJ NUMERACJI) UMOWY SPÓŁKI. ZMIANA §7; §8; §9.3; §10; §11; §12.3 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §10.3 WG. STAREJ NUMERACJI), §13 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §11 WG. STAREJ NUMERACJI); §14 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §12 WG. STAREJ NUMERACJI); §15 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §13 WG. STAREJ NUMERACJI); §16 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §12 WG. STAREJ NUMERACJI); §18 (WG. NOWEJ NUMERACJI, A §15 WG. STAREJ NUMERACJI). ZMIANA NUMERACJI §Z 10 NA 12; Z11 NA 13; Z 12 NA 16; Z 14 NA 17; Z 15 NA 18; Z 16 NA 19 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-05-14 do dziś
15AKT NOTARIALNY Z DNIA 1.02.2018 R., REP. A. NR 570/2019, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, WYKREŚLONO: §11, §14 I §15 UMOWY SPÓŁKI. ZMIENIONO: §7; §8; §10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWE AG2001-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.800 UDZIAŁÓW 180.000 ZŁOTYCH2001-02-26 do dziś
523.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 431.887.500,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego180000 PLN2001-02-26 do dziś
431887500,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1130000 PLN2001-02-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGA2019-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASCHOW2016-09-01 do dziś
2. ImionaDANIEL2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIKEN2001-02-26 do dziś
2. ImionaHANS JOACHIM2001-02-26 do dziś
HANS-JOACHIM2004-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-02-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2006-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPOLANOWSKA2010-04-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2010-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-04-09 do dziś
21. NazwiskoGALOŃSKA2019-12-18 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-18 do dziś
31. NazwiskoSTEFAŃSKI2019-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD JÓZEF2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-02-26 do dziś
251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-02-26 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-02-26 do dziś
474 14 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-02-26 do dziś
574 40 Z REKLAMA2001-02-26 do dziś
665 21 Z LEASING FINANSOWY2001-02-26 do dziś
706 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2008-03-28 do dziś
836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-03-28 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-28 do dziś
1042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-03-28 do dziś
1143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-03-28 do dziś
1246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-28 do dziś
1347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-28 do dziś
1449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-03-28 do dziś
1552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-03-28 do dziś
1635 23 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 26.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-26 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
6data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
7data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
8data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
9data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
10data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
11data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
12data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
13data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
14data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
15data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
16data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
17data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
18data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
19data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
20data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
21data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
22data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
23data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
24data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
25data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
26data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
27data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
28data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-02 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
25OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-09-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI EWE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O., KRS 97346 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ EWE POLSKA SP. Z O.O., KRS 1011 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE ART. 492§1 PKT 1 KSH W ZW Z ART. 515§1 KSH, ART. 516 § 1 I §6 KSH, NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EWE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ TOTĘ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TOTA, UL. WIERZBIĘCICE 6/3, 61-568 POZNAŃ, AKT NOTARIALNY REP A NR 3692/20172017-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów