„TRANS-RENT-CHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000000999
Numer REGON: 277491109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2014-01-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/41795/13/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP2774911092001-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TRANS-RENT-CHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2006-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibapowiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALFREDA nr domu 1 kod pocztowy 40-152 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2006-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 17.11.2000R. NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA Z KN W BRZESZCZACH REP.A. NR 3257/2000 ZMIANA UMOWY Z DNIA 13.02.2001R. NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA Z KN W BRZESZCZACH REP.A. NR 327/2001- ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI.2001-02-22 do dziś
215.06.2001 R. NOTARIUSZ SEBASTYANKA KANC. NOTAR. W BRZESZCZACH REP. A NR 1641/2001 ZMIANA PAR. 3 UMOWY.2001-10-03 do dziś
31 PAŹDZIERNIKA 2001 R. REP. A NR 3102/2001 NOT. ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA BRZESZCZE, , ZMIANA: PAR. 8 USTĘP.1-2002-01-24 do dziś
430.12.2002 R. REPERTORIUM A NR 8226/2002 ANDRZEJ SEBASTYANKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZESZCZACH -PAR. 7 -ZMIENIONY, PAR. 15 ZMIENIONY2003-04-30 do dziś
57.11.2003 R. REPERTORIUM A NUMER 3433/2003, NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESZCZACH ULICA KOŚCIUSZKI 1 ZMIENIA SIĘ PAR. 8 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2003-11-26 do dziś
623.12.2003 R. REP. A NR 3916/2003 NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESZCZACH UL. KOŚCIUSZKI 1 ZMIANA PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2004-05-12 do dziś
724.09.2004 REP. A NR 2955/2004 NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BRZESZCZACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI, ZMIENIONO PAR. 2 ORAZ DODANO PAR. 15 UST. 2 TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2004-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,-ZŁ2001-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2006-02-09 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ2006-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300.000 ZŁ2006-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000 PLN2001-02-22 do dziś
2300000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 7 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2001-02-22 do dziś
237 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2001-02-22 do dziś
337 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2001-02-22 do dziś
450 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-02-22 do dziś
550 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA2001-02-22 do dziś
651 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-02-22 do dziś
755 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-02-22 do dziś
855 4 BARY2001-02-22 do dziś
960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-02-22 do dziś
1072 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-02-22 do dziś
1172 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-02-22 do dziś
1272 3 PRZETWARZANIE DANYCH2001-02-22 do dziś
1372 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-02-22 do dziś
1472 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-02-22 do dziś
1574 12 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-02-22 do dziś
1674 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-02-22 do dziś
1774 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-02-22 do dziś
1863 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-02-22 do dziś
1924 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2001-02-22 do dziś
2024 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2001-02-22 do dziś
2123 10 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA2003-04-30 do dziś
2223 10 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA2003-04-30 do dziś
2324 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2003-04-30 do dziś
2424 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
2524 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
2624 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2003-04-30 do dziś
2724 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-30 do dziś
2824 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO2003-04-30 do dziś
2924 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2003-04-30 do dziś
3024 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2003-04-30 do dziś
3124 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2003-04-30 do dziś
3224 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-30 do dziś
3324 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2003-04-30 do dziś
3424 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2003-04-30 do dziś
3524 62 Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN2003-04-30 do dziś
3624 63 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2003-04-30 do dziś
3724 64 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH2003-04-30 do dziś
3824 65 Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-04-30 do dziś
3925 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH2003-04-30 do dziś
4024 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
4125 13 B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
4225 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-30 do dziś
4325 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-30 do dziś
4425 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2003-04-30 do dziś
4525 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-04-30 do dziś
4626 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2003-04-30 do dziś
4726 52 Z PRODUKCJA WAPNA2003-04-30 do dziś
4826 53 Z PRODUKCJA GIPSU2003-04-30 do dziś
4926 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2003-04-30 do dziś
5026 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2003-04-30 do dziś
5126 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2003-04-30 do dziś
5226 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2003-04-30 do dziś
5326 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2003-04-30 do dziś
5426 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2003-04-30 do dziś
5526 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
5632 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2003-04-30 do dziś
5733 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-30 do dziś
5832 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-30 do dziś
5932 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓ TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2003-04-30 do dziś
6032 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2003-04-30 do dziś
6133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-30 do dziś
6233 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2003-04-30 do dziś
6336 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2003-04-30 do dziś
6436 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2003-04-30 do dziś
6536 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2003-04-30 do dziś
6636 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-30 do dziś
6736 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2003-04-30 do dziś
6836 21 Z PRODUKCJA MONET I MEDALI2003-04-30 do dziś
6936 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
7041 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-04-30 do dziś
7141 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2003-04-30 do dziś
7245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-04-30 do dziś
7345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-04-30 do dziś
7445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-04-30 do dziś
7545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-04-30 do dziś
7645 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-04-30 do dziś
7745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-04-30 do dziś
7845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-04-30 do dziś
7945 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-04-30 do dziś
8045 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2003-04-30 do dziś
8145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-04-30 do dziś
8245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-04-30 do dziś
8345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-04-30 do dziś
8445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-04-30 do dziś
8545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-04-30 do dziś
8645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-04-30 do dziś
8745 41 Z TYNKOWANIE2003-04-30 do dziś
8845 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI OKIENNEJ2003-04-30 do dziś
8945 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-04-30 do dziś
9045 43 B SZTUKATORSTWO2003-04-30 do dziś
9145 44 A MALOWANIE2003-04-30 do dziś
9245 44 B SZKLENIE2003-04-30 do dziś
9345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-04-30 do dziś
9445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-04-30 do dziś
9550 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-30 do dziś
9650 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2003-04-30 do dziś
9750 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-30 do dziś
9850 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-04-30 do dziś
9950 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-04-30 do dziś
10051 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-04-30 do dziś
10151 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2003-04-30 do dziś
10251 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-04-30 do dziś
10351 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2003-04-30 do dziś
10451 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2003-04-30 do dziś
10551 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-30 do dziś
10651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-04-30 do dziś
10751 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-30 do dziś
10851 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2003-04-30 do dziś
10951 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2003-04-30 do dziś
11051 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-30 do dziś
11151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-04-30 do dziś
11251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-04-30 do dziś
11351 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-04-30 do dziś
11451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-04-30 do dziś
11551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-04-30 do dziś
11651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-04-30 do dziś
11751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-04-30 do dziś
11851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-04-30 do dziś
11951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-04-30 do dziś
12051 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2003-04-30 do dziś
12151 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-04-30 do dziś
12251 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2003-04-30 do dziś
12351 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-04-30 do dziś
12451 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-04-30 do dziś
12551 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-04-30 do dziś
12651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-04-30 do dziś
12752 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-04-30 do dziś
12852 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-04-30 do dziś
12952 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-04-30 do dziś
13052 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-30 do dziś
13152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-04-30 do dziś
13252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-04-30 do dziś
13352 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
13452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-04-30 do dziś
13552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-04-30 do dziś
13652 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-04-30 do dziś
13752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-04-30 do dziś
13852 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2003-04-30 do dziś
13952 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-04-30 do dziś
14052 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-04-30 do dziś
14152 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-04-30 do dziś
14252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
14352 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-04-30 do dziś
14452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-04-30 do dziś
14555 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-04-30 do dziś
14655 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-04-30 do dziś
14755 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2003-04-30 do dziś
14855 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2003-04-30 do dziś
14955 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-30 do dziś
15055 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-04-30 do dziś
15155 51 Z STOŁÓWKI2003-04-30 do dziś
15255 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-04-30 do dziś
15360 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2003-04-30 do dziś
15460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-04-30 do dziś
15560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-04-30 do dziś
15660 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2003-04-30 do dziś
15763 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2003-04-30 do dziś
15863 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-04-30 do dziś
15963 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2003-04-30 do dziś
16063 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2003-04-30 do dziś
16163 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2003-04-30 do dziś
16263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-04-30 do dziś
16370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-30 do dziś
16470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-30 do dziś
16570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-30 do dziś
16670 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-04-30 do dziś
16770 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-04-30 do dziś
16870 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-04-30 do dziś
16971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-04-30 do dziś
17093 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
17171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-04-30 do dziś
17271 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2003-04-30 do dziś
17371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-04-30 do dziś
17471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-04-30 do dziś
17571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-04-30 do dziś
17671 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-04-30 do dziś
17772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-04-30 do dziś
17874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-04-30 do dziś
17974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-04-30 do dziś
18074 40 Z REKLAMA2003-04-30 do dziś
18174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-04-30 do dziś
18274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-04-30 do dziś
18374 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2003-04-30 do dziś
18474 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-04-30 do dziś
18574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-04-30 do dziś
18674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
18780 10 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE2003-04-30 do dziś
18880 10 A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2003-04-30 do dziś
18980 10 B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE2003-04-30 do dziś
19080 30 A SZKOŁY WYŻSZE2003-04-30 do dziś
19180 30 B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE2003-04-30 do dziś
19280 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-30 do dziś
19385 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-04-30 do dziś
19485 14 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2003-04-30 do dziś
19585 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
19690 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2003-04-30 do dziś
19790 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2003-04-30 do dziś
19890 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-04-30 do dziś
19990 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2003-04-30 do dziś
20092 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-04-30 do dziś
20192 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-04-30 do dziś
20292 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2003-04-30 do dziś
20392 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-04-30 do dziś
20492 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2003-04-30 do dziś
20592 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-04-30 do dziś
20692 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-04-30 do dziś
20792 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
20893 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-04-30 do dziś
20901 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-04-30 do dziś
21001 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-30 do dziś
21101 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2003-04-30 do dziś
21201 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2003-04-30 do dziś
21301 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2003-04-30 do dziś
21401 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ2003-04-30 do dziś
21501 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2003-04-30 do dziś
21601 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
21701 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-04-30 do dziś
21801 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2003-04-30 do dziś
21901 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2003-04-30 do dziś
22001 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-04-30 do dziś
22101 50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-04-30 do dziś
22210 10 A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO2003-04-30 do dziś
22310 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO2003-04-30 do dziś
22410 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD2003-04-30 do dziś
22510 20 A PRODUKCJA WĘGLA BRUNATNEGO2003-04-30 do dziś
22610 20 B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO2003-04-30 do dziś
22714 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2003-04-30 do dziś
22814 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY2003-04-30 do dziś
22914 13 Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW2003-04-30 do dziś
23014 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2003-04-30 do dziś
23114 22 Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU2003-04-30 do dziś
23214 40 Z PRODUKCJA SOLI2003-04-30 do dziś
23314 50 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-04-30 do dziś
23415 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2003-04-30 do dziś
23515 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2003-04-30 do dziś
23617 11 Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2003-04-30 do dziś
23717 12 Z PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2003-04-30 do dziś
23817 13 Z PRODUKCJA PRZĘDZY SAMODZIAŁOWEJ2003-04-30 do dziś
23917 14 Z PRODUKCJA PRZĘDZY LNIANEJ2003-04-30 do dziś
24017 15 Z PRODUKCJA PRZĘDZY JEDWABNEJ, SZTUCZNEJ I SYNTETYCZNEJ2003-04-30 do dziś
24117 16 Z PRODUKCJA NICI KRAWIECKICH2003-04-30 do dziś
24217 17 Z PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA2003-04-30 do dziś
24317 21 Z PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2003-04-30 do dziś
24417 22 Z PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2003-04-30 do dziś
24517 23 Z PRODUKCJA TKANIN SAMODZIAŁOWYCH2003-04-30 do dziś
24617 24 Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH2003-04-30 do dziś
24717 25 Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH2003-04-30 do dziś
24817 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-04-30 do dziś
24918 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-04-30 do dziś
25018 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2003-04-30 do dziś
25118 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2003-04-30 do dziś
25218 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2003-04-30 do dziś
25319 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2003-04-30 do dziś
25419 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2003-04-30 do dziś
25519 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO2003-04-30 do dziś
25619 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO2003-04-30 do dziś
25720 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2003-04-30 do dziś
25820 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2003-04-30 do dziś
25920 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2003-04-30 do dziś
26020 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-04-30 do dziś
26120 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2003-04-30 do dziś
26220 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2003-04-30 do dziś
26320 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2003-04-30 do dziś
26421 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2003-04-30 do dziś
26521 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2003-04-30 do dziś
26621 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
26722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-04-30 do dziś
26822 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-04-30 do dziś
26922 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-04-30 do dziś
27022 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-04-30 do dziś
27122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-04-30 do dziś
27222 21 Z DRUKOWANIE GAZET2003-04-30 do dziś
27322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-04-30 do dziś
27422 23 Z INTROLIGATORSTWO2003-04-30 do dziś
27522 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2003-04-30 do dziś
27622 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2003-04-30 do dziś
27722 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-04-30 do dziś
27822 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2003-04-30 do dziś
27922 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 10.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2003-02-28 do dziś
2data złożenia 06.12.2005 okres 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2006-02-09 do dziś
3data złożenia 13.02.2009 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-06 do dziś
4data złożenia 13.02.2009 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-06 do dziś
5data złożenia 13.02.2009 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-06 do dziś
6data złożenia 18.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
7data złożenia 02.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-02-23 do dziś
8data złożenia 31.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
9data złożenia 31.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2006-02-09 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-06 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-06 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-02-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2003-02-28 do dziś
21 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2006-02-09 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-06 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-06 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-06 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-02-23 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji18.10.2005 R ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2005 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM SEBASTYANKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZESZCZACH (NR REP. A 2258/2005)2006-02-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2006-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoROŻNIEWSKI2006-02-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-09 do dziś
21. NazwiskoWĘGRZYNOWSKI2007-03-28 do dziś
2. ImionaSZYMON2007-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-28 do dziś
31. NazwiskoWÓJKOWSKI2006-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności18.10.2005 R ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2005 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM SEBASTYANKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZESZCZACH (NR REP. A 2258/2005)2006-02-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów