EWAN - FOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000000127
Numer REGON: 511348638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[RDF/292468/21/111]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP5113486382002-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAN -FOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN2001-01-26 do dziś
2. Adresulica RYNKOWA nr. domu 14 miejscowość KĘTRZYN kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN 2001-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EWANFOL.PL2012-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2000R. NOT. BEATA DUCZMALEWSKA -KĘTRZYN REP. 8589/2000R. 05.01.2001R. NOT. MARIA SMÓLSKA OLSZTYN REP. 106/2001 ZMIANA 15.01.2001R. NOT. MARIA SMÓLSKA OLSZTYN REP. 378/2001 -ZMIANA2001-01-26 do dziś
219.02.2002 R. REP A NR 1515/2002 R. NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10 PKT 1, W PAR. 15 SKREŚLONO PKT 18, 19 A PKT 20 OTRZYMAŁ NUMER 18 A PKT 21 OTRZYMAŁ NUMER 19, W PAR. 23 DODANO PKT 3. 5.04.2002 R. REP. A NR 3209/2002 R. MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO PAR. 26.2002-04-09 do dziś
320.04.2012 R. NOTARIUSZ BEATA DUCZMALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTRZYNIE, REP. A NR 1109/2012 -ZMIENIONO § 6 PKT 2.2012-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYŃSKA2010-03-08 do dziś
2. ImionaANETA2001-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ2001-01-26 do dziś
ilość 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ2005-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIEWSKA2001-01-26 do dziś
KWAŚNIEWSKA ZAGROBA2017-04-12 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2001-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ2001-01-26 do dziś
ilość 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ2005-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-01-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIEWSKI2001-01-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW KAZIMIERZ2001-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ2001-01-26 do dziś
ilość 146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 146.000,00 ZŁ2005-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-01-26 do dziś
NIE2005-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-01-26 do dziś
290000,00 PLN2005-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYŃSKA2010-03-08 do dziś
2. ImionaANETA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
22. ImionaEWA KATARZYNA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIEWSKI2001-01-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW KAZIMIERZ2001-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-04-27 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-04-27 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-04-27 do dziś
416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2012-04-27 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-04-27 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW NIEWYSPECJALIZOWANA2012-04-27 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-04-27 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-04-27 do dziś
922 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 18.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 29.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 27.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-08 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-07 do dziś
7data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
8data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-07-05 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-08 do dziś
32007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
62010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 29.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-08 do dziś
62007 R.2008-07-07 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
92010 R.2011-07-05 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów