LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815366
Numer REGON: 384920823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/2172/20/294]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 46 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-561 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.11.2019R.2019-11-22 do dziś
203.12.2019R., REP. A NR 5246/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY I PRZYJĘTO NOWY TEKST 03.12.2019R., REP. A NR 5248/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §6 UST.3, §11 UST.1, §12 UST.1; DODANO: §13 UST.4 I 5 04.12.2019R., REP. A NR 5259/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY I PRZYJĘTO NOWY TEKST2020-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINCEWICZ BUDNY2019-11-22 do dziś
2. ImionaKAMILA MARIA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRACZNY2020-01-23 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁAZY2020-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORYSZEWSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaADAM2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORYSZEWSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYK2020-01-23 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2020-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHARCZUK2020-01-23 do dziś
2. ImionaKAROL DANIEL2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2020-01-23 do dziś
2. ImionaANETA2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1461373102020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000421911 2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
13
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNICKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaPATRYK TADEUSZ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSZ2020-01-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK KAROL2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBALSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaPIOTR KAZIMIERZ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHTA2020-01-23 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZBICKA2020-01-23 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
18
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
19
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZAK2020-01-23 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ALEKSANDER2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: KAMILA MARIA WINCEWICZ-BUDNY - PREZES ZARZĄDU. MAGDALENA DARIA GESSLER - CZŁONEK ZARZĄDU2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1461373102020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000421911 2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-22 do dziś
247 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-11-22 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-11-22 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-22 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-11-22 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów