ARTHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815273
Numer REGON: 384919978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11242/20/368]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KIEŁBAŚNICZA nr domu 28 kod pocztowy 50-109 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2019 R.2019-11-22 do dziś
230.01.2020 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SANDOMIERSKA 23 LOK. 18, REP. A NR 271/2020 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2020-04-10 do dziś
328.02.2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 607/2020, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.SANDOMIERSKA 23 LOK.18; - ZMIANA : § 6, § 7, § 12.2020-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849064502019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000814824 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICHOLA2019-11-22 do dziś
2. ImionaJAKUB JAN2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego495.000,00 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZ2020-04-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400.000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400.000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400.000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2020-04-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2020-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN KAMIL2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej166.667,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego166.667,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego166.667,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALĘDZIAK SKOWROŃSKA2020-04-10 do dziś
2. ImionaMARTA JUSTYNA2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej333.333,00 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY) ZŁOTE2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego333.333,00 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY) ZŁOTE2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego333.333,00 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY) ZŁOTE2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONETA2020-04-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINKEL2020-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250.000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁAS BEDNARCZYK2020-05-14 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400.000 ZŁ2020-05-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400.000 ZŁ2020-05-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400.000 ZŁ2020-05-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849064502019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000814824 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-04-10 do dziś
269 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-04-10 do dziś
364 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-04-10 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-10 do dziś
569 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-04-10 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-10 do dziś
773 1 REKLAMA2020-04-10 do dziś
841 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-10 do dziś
941 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów