BLACKSTONES CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000814476
Numer REGON: 384889533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/73889/19/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBLACKSTONES CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FLORIAŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 03-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5578/2019, ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI, 05.11.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6137/2019, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ USUNIĘCIE W § 6 PUNKT 43) I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI BĘDĄCEJ JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI.2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2019-11-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 2 K.S.H. POPRZEZ ZAWIĄZANIE SPÓŁKI BLACKSTONES CS SP. Z O.O., NA KTÓRĄ PRZECHODZI MAJĄTEK WSZYSTKICH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK TJ. BLACKSTONES ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BLACKSTONES CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CS SP.K., BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BZM CONSULTING SP. Z O.O., PRODOCEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. ZA UDZIAŁY LUB AKCJE NOWEJ SPÓŁKI. 8.10.2019 R. WSPÓLNICY SPÓŁEK BLACKSTONES ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BLACKSTONES CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CS SP.K. ORAZ BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BZM CONSULTING SP. Z O.O. ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRODOCEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PODJĘŁY UCHWAŁY O POŁĄCZENIU.2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBLACKSTONES ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000599656 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON1423067892019-11-19 do dziś
6. Numer NIP10700157342019-11-19 do dziś
21. Nazwa lub firmaBLACKSTONES CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000626149 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON3648282402019-11-19 do dziś
6. Numer NIP63428681012019-11-19 do dziś
31. Nazwa lub firmaBLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000454928 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON1465991622019-11-19 do dziś
6. Numer NIP52525508952019-11-19 do dziś
41. Nazwa lub firmaBLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000379440 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON1428416082019-11-19 do dziś
6. Numer NIP52525009922019-11-19 do dziś
51. Nazwa lub firmaBZM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000247011 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON2402060522019-11-19 do dziś
6. Numer NIP63425774502019-11-19 do dziś
61. Nazwa lub firmaPRODOCEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,2019-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000432533 2019-11-19 do dziś
5. Numer REGON1462970992019-11-19 do dziś
6. Numer NIP52136365232019-11-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEAN CAPITAL HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1465166152019-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000448664 2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429 000,00 ZŁOTYCH2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOHERENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820689802019-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000763280 2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429 000,00 ZŁOTYCH2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNANTAUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820720352019-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000763371 2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429 000,00 ZŁOTYCH2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1287100,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOOD2019-11-19 do dziś
2. ImionaSTEVEN JOHN2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2019-11-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER SYLWESTER2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMERMANN2019-11-19 do dziś
2. ImionaHENRYK JERZY BENEDYKT2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-11-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIANNA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZICKA2019-11-19 do dziś
2. ImionaJANINA ANNA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBODNIAK ZAWADZKA2020-01-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-03 do dziś
21. NazwiskoPALATYŃSKA2020-01-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA MIROSŁAWA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-11-19 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-11-19 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-11-19 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-11-19 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-11-19 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-11-19 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-11-19 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-11-19 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów