Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29851/19/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100884645 NIP 77128393002010-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2010-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica TWARDOSŁAWICKA nr domu 37 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2010-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2010 R., NOTARIUSZ MARIOLA SERWATKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 1638/2010.2010-06-08 do dziś
23 KWIETNIA 2012 R. ASESOR NOTARIALNY AGATA TELEMAN - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY JUSZCZĘĆ TELEMAN KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 2263/2012 - ZMIANA § 2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2012-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2010-06-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT2010-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WARTOŚCI 25.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2010-06-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2010-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2010-06-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMACIOŁEK2010-11-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT2010-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-11-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-06-08 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-06-08 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-08 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-06-08 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-06-08 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-06-08 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-06-08 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-06-08 do dziś
946 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-06-08 do dziś
1046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-06-08 do dziś
1146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-08 do dziś
1210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-06-08 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-08 do dziś
1447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-08 do dziś
1547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-06-08 do dziś
1647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-08 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-08 do dziś
1852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-06-08 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-08 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-08 do dziś
2168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-08 do dziś
2268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-08 do dziś
2310 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2010-06-08 do dziś
2469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-06-08 do dziś
2570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-08 do dziś
2675 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2010-06-08 do dziś
2710 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-06-08 do dziś
2810 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2010-06-08 do dziś
2928 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2010-06-08 do dziś
3035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-06-08 do dziś
3141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-08 do dziś
3246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 11.05.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
2data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
3data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
4data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.05.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.05.2010-31.12.20102011-08-09 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów