Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/37844/19/242]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaESKOM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2009-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 543 kod pocztowy 02-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2009 R. NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 117 LOK.601, REP. A NR 2027/20092009-06-23 do dziś
221.11.2011 R. -REP. A NR 3893/2011 -NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 117 LOK. 601 ZMIANA: § 2, § 8 UST. 1.2011-12-12 do dziś
303.10.2014, REP. A NR 358/2014, Z-CA NOTARIALNY MACIEJ SZCZĘSNY KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ SIKORA NOTARIUSZ W PIASECZNIE, ZMIANA § 15.22014-12-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 46/2015, NOTARIUSZ GRZEGORZ SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL. PUŁAWSKA 45 LOK. 48 ZMIANA §15 UST. 22016-01-08 do dziś
510.06.2016, REP.A NR 1853/2016, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ SIKORA MACIEJ SZCZĘSNY NOTARIUSZE S.C., UL.PUŁAWSKA 45 LOK.48, 05-500 PIASECZNO, ZMIANA §7 UST.1 PKT 3, §9, SKREŚLONO §15 UST.32016-08-22 do dziś
614.11.2016R., REP.A NR 4053/2016, NOTARIUSZ MACIEJ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA: §9, §14 UST.2 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE §14 UST.8 UMOWY SPÓŁKI2017-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKLEWICZ2009-06-23 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2009-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2017-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKLEWICZ2011-12-12 do dziś
2. ImionaEWA2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2017-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2017-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKI2017-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKLEWICZ2011-12-12 do dziś
2. ImionaEWA2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKLEWICZ2009-06-23 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2009-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-23 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-23 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-06-23 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-06-23 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-06-23 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-06-23 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-06-23 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-31 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
2data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
5data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
6data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-18 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
10data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów