Poz 1297899. A.M.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000854792) . SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2020.
[RDF/567062/23/233]

W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 12.08.2020 DO 31.12.2021