Poz 1221492. A-DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0001009642) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51168/23/352]

W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 6

Rubryka 7. Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

1

1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-08-31