Poz 1009317. A.DROSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000939511) . SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021.
[RDF/547663/23/642]

W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 16.12.2021 DO 31.12.2022