Poz 399226. A.JASKÓLSKA, J.JASKÓLSKA SPÓŁKA JAWNA. (0000898734) . SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/489754/23/923]

W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2022 DO 31.12.2022