Poz 303919. A-SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000966584) . SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/482641/23/145]

W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 21.04.2023 okres OD 13.04.2022 DO 31.12.2022