Poz 12265. A.J.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000845664) . SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2020.
[RDF/463559/22/998]

W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 27.12.2022 okres OD 18.06.2020 DO 31.12.2020