Poz 851138. A&D BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000889424) . SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2021.
[RDF/427163/22/642]

W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 15.03.2021 DO 31.12.2021