Poz 511923. A - POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000902850) . SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11018/22/615]

W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. JANTAROWA nr domu 8 nr lokalu 34 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 15 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA