Poz 411094. "A KWADRAT" SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA. (0000464271) . SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2013.
[RDF/390525/22/702]

W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2021 DO 31.12.2021