Poz 317172. A.JASKÓLSKA, J.JASKÓLSKA SPÓŁKA JAWNA. (0000898734) . SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2021.
[RDF/383204/22/719]

W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 05.05.2021 DO 31.12.2021