Poz 1088882. A-PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000685895) . SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2017.
[RDF/358653/21/806]

W dniu 23.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 23.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019